Aktuality

Postní sbírka německých evangelíků podpoří české projekty

Sdílet na Facebooku

Fastenopfer, postní sbírka, je jednou z šesti celocírkevních sbírek v roce, kterými Evangelická luterská církev v Bavorsku pomáhá lidem v nouzi, projektům v krizových regionech nebo podporuje různé záměry svých partnerských církví.

Fastenopfer, postní sbírka, je jednou z šesti celocírkevních sbírek v roce, kterými Evangelická luterská církev v Bavorsku pomáhá lidem v nouzi, projektům v krizových regionech nebo podporuje různé záměry svých partnerských církví. Nejde jen o peníze, ale také o vstřícný krok bavorské církve k posilování společenství církví v Evropě.

Letos je pozornost dárců bavorské církve zaměřena na Českou republiku. Podpoří různé projekty v Českobratrské církve evangelické v oblasti stavební, sociální i v oblasti vzdělávání. Aby Bavoři lépe poznali, koho podporují, pozvali na první postní víkend do Erlangen velkou delegaci zástupců naší církve na slavnostní zahájení. Tam budou představeny nejen naše projekty, ale i naše církevní hudba, práce s mládeží, spolupráce Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy s fakultou v Erlangen a nebude chybět ani prezentace české kuchyně. Při nedělních slavnostních bohoslužbách bude kázat synodní senior Daniel Ženatý.

Výtěžek sbírky poputuje na opravy sborového domu v Havlíčkově Brodě a úprava podkroví fary v Mladé Boleslavi nebo na práci s Romy v Diakonii Vsetín.

14. 2. 2017, 14:08