Aktuality

Porada mládeže 2017

Sdílet na Facebooku

3. – 4. března se v Brně uskuteční Porada mládeže, na kterou se sjíždějí zástupci ze seniorátních odborů mládeže. Letos bude porada volební – ze svých řad zvolí účastníci nový Celocírkevní odbor mládeže (COM).

3. – 4. března se v Brně uskuteční Porada mládeže, na kterou se sjíždějí zástupci ze seniorátních odborů mládeže. Letos bude porada volební – ze svých řad zvolí účastníci nový Celocírkevní odbor mládeže (COM). Ten je poradním odborem synodní rady a podílí se například na organizaci řady akcí po celý rok. Členy jsou faráři i laici a obměňuje se každé dva roky.

Program začne páteční večeří, po které bude následovat přivítání a diskuze o tom, na co se nesmí zapomenout při přípravě akce (například seniorátních dnů mládeže). Sobotní dopoledne se ponese v duchu volby nového COMu a zástupců mládeže na synod. Odpoledne budou následovat pozvánky na akce a panelová diskuze nazvaná Mluvit o Bohu v různých kontextech, po níž akci zakončí pobožnost.

20. 2. 2017, 15:20