Aktuality

Peníze z finančních náhrad pro diakonické a rozvojové projekty

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická letos poprvé spustila grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů. Jeho cílem je využití části finančních náhrad poskytovaných církvi na základě smlouvy se státem po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a to k rozvoji činnosti farních sborů, aby se tak mohla církev lépe připravit na naplňování svého poslání ve společnosti i po úplném přechodu na samofinancování.

Výzvy na podávání žádostí o podporu projektů v roce 2017 se týkaly tří oblastí: Diakonická práce; Evangelické tábory pro děti a mládež; Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání. Zájemci zaslali celkem 59 žádostí. Seznam schválených žádostí, na něž bylo rozděleno přes čtyři a půl milionu korun, lze nalézt v příloze.

V grantovém programu Diakonická práce putují peníze například na rozvoj střediska pro zrakově postižené nebo na podporu dobrovolníků v hospicích a dalších zařízeních. Z programu Evangelické tábory pro děti a mládež budou částky využity na materiální zabezpečení táborů, zajištění biblických programů nebo třeba pro tábor s dětmi ze Spojených států amerických.

Nejvíc peněz bylo rozděleno v programu Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání. Tam se financování týká především aktivit, které povedou ke snížení prahu mezi farními sbory a obyvateli daného města či obce. Ze žádostí je patrná snaha o vytvoření otevřené církve. Týkají se například podpory programů pro veřejnost, pořádání mládežnických hudebních akcí, vybudování komunitního centra, komunitní zahrady nebo dětského hřiště.

Další jeden milion korun bude rozdělen ještě na podporu mikroprojektů na úrovni farních sborů ze strany seniorátů. O přidělení těchto finančních prostředků rozhoduje příslušný seniorát podle svého uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového systému na celocírkevní úrovni.

1. 2. 2017, 11:57