Aktuality

Peníze z Bavorska podpoří projekty ČCE

Sdílet na Facebooku

Peníze z postní sbírky z celého Bavorska půjdou na podporu tří projektů Českobratrské církve evangelické.

Za spravedlivou Evropu – to je letošní motto postní sbírky, kterou každoročně vyhlašuje Evangelická luterská církev v Bavorsku a jejíž výtěžek věnuje do různých částí světa, tradičně tam, kde vidí potřebu smysluplné podpory. Letos poputují shromážděné prostředky do Českobratrské církve evangelické.

A kam vybrané peníze půjdou? Němečtí partneři vybrali čtyři projekty, k jejichž realizaci sbíráme peníze v našich sborech a ohlížíme se po dalších zdrojích financování. Jedním je generální oprava a přístavba sborového domu v Havlíčkově Brodě, druhým oprava sborového domu v Mladé Boleslavi, dalším projektem je podpora vsetínského střediska Diakonie, které pracuje s Romskou komunitou a podporuje rodiny s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci.

Celocírkevní postní sbírka byla slavnostně zahájena ve městě Erlangen o prvním březnovém víkendu. V sobotu byly představeny všechny projekty. Zástupci sborů v Havlíčkově Brodě, Přešticích a Mladé Boleslavi ukázali, jak žijí jejich sbory, co všechno dělají a k čemu potřebují opravit či přebudovat stávající budovy. V pódiové debatě diskutovali o vizi spravedlivé a milosrdné Evropy představitelé české i bavorské církve, univerzity a města Erlangen. Za naši stranu se zapojili Pavel Pokorný, člen synodní rady, a Olga Navrátilová, která se pohybuje na akademické půdě Evangelické teologické fakulty. Vedoucí ekumenického oddělení ČCE Oliver Engelhardt pověděl něco o naší církvi, čím žijeme a co děláme. Synodní kurátor Vladimír Zikmund a synodní senior Daniel Ženatý zmínili věci, které jim leží na srdci v českém i evropském kontextu a které je těší na práci pro církev. Přítomnost a aktivní vystoupení erlangenského primátora Floriana Janika dokresluje, že celocírkevní postní sbírka bavorské církve je brána vážně celou společností. Program osvěžil pěvecký sbor Echo ze Zlína, který s velkým nasazením a profesionálním provedením během večera několikrát vystoupil. V kulinářské části se němečtí a čeští účastníci vzájemně pohostili svíčkovou na smetaně s knedlíkem, franskými koláči a valašskými frgály; došlo i na české pivo nebo stopečku valašské slivovice.

Při nedělních bohoslužbách kázal synodní senior ČCE Daniel Ženatý, liturgii vedl erlangenský děkan Peter Huschke a o smyslu a cílech postní sbírky promluvil Michael Martin, církevní rada pro ekumenu Bavorské evangelické luterské církve. Zmínil význam prohlášení synodní rady ČCE, které loni zaslala české vládě. Synodní rada v něm vyjádřila hlubokou nespokojenost s tím, že v důsledku toho, že v politice chybí morální autority, nemá lidem kdo říct, že uprchlíkům je třeba pomáhat a ne je odmítat. Němečtí evangelíci si váží toho, že čeští evangelíci měli odvahu poukázat na to, že ve společnosti chybí milosrdenství a spravedlnost. A to podle nich platí jak pro českou, tak pro německou společnost. Podpora, jež do Čech s postní sbírkou půjde, směřuje k aktivitám, které k milosrdnější a spravedlivější Evropě směřují. O slavnostní vyznění bohoslužeb se postaral opět pěvecký sbor Echo.

Evangelická luterská církev v Bavorsku je jednou z partnerských církví Českobratrské církve evangelické. Obě církve spolupracují zejména v příhraničních oblastech. V minulosti se bavorská strana podílela například na vybudování mateřské školy v Chebu, nebo dlouhodobě podporuje farářské místo v lázeňském provozu v Mariánských Lázních. Při organizaci postní sbírky se na bavorské straně podílejí další tři církevní organizace: Diakonické dílo, Svaz Martina Luthera a Gustav-Adolfské dílo. Za finanční podporu slavnostního zahájení postní sbírky v Erlangen vyjadřujeme velký dík Česko-německému fondu budoucnosti.

Německé články o zahájení postní sbírky si lze přečíst zde a zde.

 

6. 3. 2017, 14:50