Aktuality

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Sdílet na Facebooku

"Považovali bychom za nepatřičné, pokud by v případných nových mimořádných opatřeních došlo k znevýhodnění církví a náboženských společností oproti jiným součástem společnosti."

V době vyhlašování různých mimořádných opatření, která regulují život v Česku, se synodní rada obrátila otevřeným dopisem na ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Apeluje v něm na dodržení rovných podmínek v rámci celé společnosti. 

„Považovali bychom za nešťastné, kdyby chystaná opatření prakticky znemožnila konat v naší zemi řádné bohoslužby. Přimlouváme se za to, aby v případných nových mimořádných opatřeních byla zachována možnost konat bohoslužebná shromáždění za stejných podmínek jako v jiných případech, kdy se lidé setkávají ve vnitřních prostorách s možností sezení,“ vyzvalo vedení Českobratrské církve evangelické.

30. 9. 2020, 11:59