Aktuality

Organizátoři zvou na Elbekirchentag

Sdílet na Facebooku

Od 7. do 9. září se v německém Bleckede uskuteční tradiční setkání s přesahem do ekologie, kultury, vzdělávání a ekumenismu. Čekají vás dny plné diskusí, přednášek, modliteb, představení různých iniciativ, hudby a zábavy.

Místo, kde se potkává křesťanství s ochranou životního prostředí, kulturou, uměním i vzděláním. To je letošní Elbekirchentag uprostřed podmanivé biosférické rezervace labské krajiny na severu Německa.

Řeka nás propojuje a je centrálním motivem přeshraničního setkání, při kterém se daří pečovat o vzájemné vztahy i o přírodu kolem nás. Přijměte pozvání organizátorů na tuto tradiční, a přesto nevšední akci. Přihlášky jsou stále otevřeny a součástí pozvání je i nocleh a snídaně zdarma. 

Více informací naleznete na www.elbe-kirchentag.de

Hlásit se můžete i přes ekumena@e-cirkev.cz – v případě potřeby můžeme koordinovat spolujízdu na akci.

 

Propojený svět, různé zájmy

Letošní ročník se zaměřuje mimo jiné na globální souvislosti. Například tažní ptáci – hnízdí u nás, přilétají z nejrůznějších zemí a zase se tam na čas vrací. Čápi letí z labských luhů přes Balkán, Sýrii, Palestinu a Egypt do afrických zemí, s nimiž naše a německé církve udržují ekumenické vztahy. Podobně i ryby putují proti proudu a po proudu Labe a část svého života tráví ve světových mořích. 

Biosférická rezervace Niedersächsische Elbtalaue (Dolnosaské labské říční luhy), kde se akce koná, patří do světové sítě biosférických rezervací chráněných UNESCO. Právě v jedinečné lužní krajině se budou účastníci zamýšlet nad společenstvím člověka a přírody. Mají být její krajinné, kulturní, sociální, ekologické i ekonomické hodnoty a funkce v souladu? A jak do toho promlouvají různé vnější faktory a zájmy? Zemědělství a říční plavba, ochrana před povodněmi, ochrana přírody, cestovní ruch a zájmy obyvatel daných lokalit…

Říční krajina spojuje, již podesáté

Elbekirchentag se koná od roku 2008, a to pokaždé na jiném místě podél řeky Labe. Upozorňuje na zvláštnosti říční krajiny, společenství člověka s přírodou a na nutnost zachovat kvalitu životního prostředí (nejen) na řece Labi. Akce se stala platformou pro různé aktéry s pestrou nabídkou aktivit: s informačními stánky a dílnami, zábavným programem, diskusními kroužky, vzdělávacími akcemi apod.  

Organizátorem letošního desátého ročníku je Svaz Evangelické lutherské církve Lüneburg. Ten do příprav zapojil tradičně i další lokální ekologické iniciativy, kulturní organizace, profesní svazy, umělce, vzdělávací a občanské iniciativy i místní obyvatele.

 

13. 7. 2018, 13:31