Aktuality

O roli církví v integraci uprchlíků v Evropě

Sdílet na Facebooku

O roli církví v integraci uprchlíků a migrantů diskutovali představitelé církevních organizací, vlády České republiky a dalších mezinárodních agentur na valném shromáždění Komise církví pro migranty v Evropě.

Diskuze o roli církví v integraci uprchlíků a migrantů s představiteli církevních organizací, vlády České republiky a dalších mezinárodních agentur. Tomu se věnovalo dvacáté valné shromáždění Komise církví pro migranty v Evropě (Churches´ Commision for Migrants in Europe), které se od 22. do 25. června konalo v prostorách ústředí Českobratrské církve evangelické.

„Vidíme naději v modlitbách i činnosti evropských občanů, které podporují dobro. Pracují na sdílení křesťanských principů solidarity, míru, štědrosti a důrazu na přijímání cizinců. Viděli jsme to už na stovkách tisíců lidí napříč Evropou. Mnoho lidí věnuje svůj čas tomu, aby přivítali nově příchozí, kteří byli nuceni utéct ze svých domovů,“ zaznělo mimo jiné ve veřejném prohlášení (celé znění v angličtině zde), které valné shromáždění přijalo.

Shromáždění také schválilo pracovní program a rozpočet na nadcházející období, hlasovalo pro posílení spolupráce s Konferencí evropských církví a zvolilo nový výkonný výbor na období do roku 2020.

29. 6. 2017, 8:31