Aktuality

Novým ředitelem Bratrské školy bude od školního roku 2021/22 Rostislav Konopa

Sdílet na Facebooku

Synodní rada Českobratrské církve evangelické na svém zasedání 2.3.2021 uzavřela výběrové řízení na ředitele Bratrské školy. Na doporučení výběrové komise jmenovala ředitelem Bratrské školy s platností od 1.8. 2021 pana Rostislava Konopu.

Výběrové řízení proběhlo na základě rozhodnutí SR z 8. června 2020 a bylo řádně vyhlášeno 15. prosince na stránkách ČCE spolu s pracovním webem jobs.cz. Výběrová komise pracovala ve složení Jiří Schneider (člen SR ČCE), Helena Wernischová (koordinátorka škol EA), Martin Čech (vedoucí sekce církevního školství při ČBK) a Veronika Kynclová (externí spolupracovnice z personální agentury Talterra). Komise provedla vícekolové výběrové řízení s více kandidáty s využitím dotazníkového šetření zaměřeného na kompetence k vedení školy zpracovaného PhDr. V. Jelenem. Doporučení komise zřizovateli bylo jednomyslné.

Děkujeme současné ředitelce Pavlíně Radové za její dosavadní práci. Uvědomujeme si, že jí Bratrská škola vděčí za rozvoj v posledním desetiletí. Novému řediteli přejeme hodně úspěchů a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Za synodní radu ČCE

Jiří Schneider
1. náměstek synodního kurátora

5. 3. 2021, 9:00