Aktuality

Nový ředitel Diakonie ČCE

Sdílet na Facebooku

A není to apríl. Do funkce jmenovala Jana Soběslavského synodní rada Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Diakonie. K jmenování došlo na doporučení dozorčí rady Diakonie ČCE a na základě výsledku výběrového řízení.

A není to apríl. Do funkce jmenovala Jana Soběslavského synodní rada Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Diakonie. K jmenování došlo na doporučení dozorčí rady Diakonie ČCE a na základě výsledku výběrového řízení.

Od roku 2010 je Jan Soběslavský též členem správní rady Diakonie ČCE. Ta metodicky vede a koordinuje práci všech středisek a škol Diakonie v České republice. Ve správní radě Diakonie ČCE má Jan Soběslavský na starosti personální práci v Diakonii. S funkcí ředitele Diakonie ČCE se Jan Soběslavský stává též předsedou správní rady Diakonie ČCE.

Jan Soběslavský (37) vystudoval na Karlově Univerzitě v Praze evangelickou teologii a na Masarykově univerzitě v Brně právo. V Diakonii působí dvanáctým rokem. Začínal jako právní poradce na ústředí Diakonie. V roce 2007 se stal ředitelem Diakonie Brno, která pomáhá lidem s duševním, mentálním či kombinovaným postižením a seniorům. Diakonie Brno za dobu působení Jana Soběslavského regionálně rozšířila služby například do Letovic (chráněné bydlení, centrum denních služeb) či Nosislavi (chráněné bydlení).

Jan Soběslavský je ženatý a má tři děti.

 

O Diakonii ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby. Denně pomáhá tisícům klientů. Střediska a školy Diakonie provozují více než 110 zařízení po republice. Pracuje zde přes 2000 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Klienty Diakonie jsou zejména senioři, lidé s duševním, mentálním či kombinovaným handicapem, lidé s poruchou autistického spektra, nevyléčitelně nemocní a lidé v obtížné životní situaci. Diakonie ČCE též rozvíjí zahraniční pomoc.

31. 3. 2017, 10:10