Aktuality

Noví kazatelé

Sdílet na Facebooku

Olga Navrátilová a Matěj Cháb budou v neděli 14. ledna 2018 ve sboru v Praze – Vinohradech ordinováni ke službě Slova a svátostí.

Olga Navrátilová a Matěj Cháb, dva noví výpomocní kazatelé Českobratrské církve evangelické z řad laiků, budou v neděli 14. ledna 2018 v 9.30 ve sboru v Praze – Vinohradech ordinováni synodním seniorem Danielem Ženatým ke službě Slova a svátostí.

Ordinací církev stvrzuje, že u dotyčných rozpoznala potřebná obdarování ke službě, a prosí Boha o zachování a rozhojnění těchto darů. Ordinovaní vyznávají, že věří, že ke službě Slova a svátostí je povolává svým Duchem sám Bůh, Otec Ježíše Krista.

10. 1. 2018, 16:07