Aktuality

Noví kazatelé Českobratrské církve evangelické

Sdílet na Facebooku

Tři absolventi ročního vikariátu převzali z rukou synodního seniora a synodního kurátora Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře.

Pohovorem se synodní radou a na doporučení komise pro hodnocení absolventů vikariátu rozšířili Kristýna Kupfová, Michael Pfann a Aleš Rosický řady farářů ČCE a všichni tři se chystají na práci ve sborech.

Získání Osvědčení předchází důkladná příprava ke službě kazatele. Po dokončení studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy nastupují zájemci na roční vikariát. Jejich působení na sborech hodnotí mentoři, u nichž vikariát vykonali, hodnotí se také účast na katechetickém, homileticko-liturgickém a pastoračním semináři a zadaná písemná práce. Poté kazatelští adepti předstoupí před komisi pro hodnocení absolventů vikariátu a k závěrečnému pohovoru se synodní radou.

26. 6. 2019, 11:55