Aktuality

Nové webové stránky

Sdílet na Facebooku

Nové webové stránky Českobratrské církve evangelické nabízí přehlednější web se základními informacemi o naší církvi a lze na něm nalézt to nejzajímavější a nejdůležitější z aktuálního dění.

Nové webové stránky Českobratrské církve evangelické nabízí přehlednější web se základními informacemi o naší církvi a lze na něm nalézt to nejzajímavější a nejdůležitější z aktuálního dění.

Stránky přináší stručný vhled do naší bohaté historie, současných radostí i strastí i do budoucích plánů a přání. Přinášejí informace o tom, čemu jako křesťané věříme, jak vypadá církevní život a kde je možné se s námi setkávat. Zájemci snadno naleznou vše potřebné o vzdělávání nebo diakonické práci. Nechybí odpovědi na společensky velmi aktuální témata, jakými jsou finanční vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi nebo přechod na samofinancování. Samozřejmostí jsou zprávy o celocírkevních i sborových akcích.

Pro ty, kdo hledají spíše „úřednické“ informace, slouží vpravo nahoře proklik na webové stránky ústředí církve, na nichž jsou shromážděny informace o Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické, synodní radě a synodu.

Tyto webové stránky jsou stále dokončovány, proto prosíme o trpělivost. Máte-li k nim dotazy či poznámky, směřujte je na e-mail vondrova@e-cirkev.cz.

Do konce února poběží tyto webové stránky na adrese 2016.e-cirkev.cz, od 1. března se přesunou na známou adresu www.e-cirkev.cz, čímž (společně s webovými stránkami Ústředí ČCE) plně nahradí staré webové stránky.

12. 12. 2016, 17:05