Aktuality

Nové vedení Konference evropských církví

Sdílet na Facebooku

V srbském Novém Sadu zasedá valné shromáždění Konference evropských církví. V pondělí 4. 6. byl zvolen nový předseda – alsaský evangelický farář Christian Krieger. Řídící výbor má i českého zástupce: Petra Kratochvíla z Českobratrské církve evangelické.

Nejvyšší orgán této ekumenické organizace se schází jednou za 5 let a mezi jeho povinnosti patří i volba předsednictva a Řídícího výboru. Během uzavřeného plenárního zasedání v pondělí 4. června 2018 volilo valné shromáždění Konference evropských církví (KEK) své nové vedení na příštích pět let. Vedoucím orgánem této ekumenické organizace je předseda, dva místopředsedové a 17 dalších členů Řídícího výboru, ke kterým plénum volí ještě 17 náhradníků. Při volbě jsou zohledňovány regionální a konfesní ohledy, aby bylo složení pokud možno vyrovnané. Stanovy požadují, že minimálně 25 % členů musí pocházet z pravoslavných nebo orientálních církví. Při sestavování kandidátky se zároveň berou ohledy i na zastoupení žen, zástupců mládeže a laiků.

Volba předsedy KEKu na letošním valném shromáždění poprvé probíhala přímo plénem již podle nových stanov. Jako kandidáti na předsedu byli svými církvemi navrženi dva uchazeči. Prvním z nich byl Christian Krieger, farář a předseda Sjednocené evangelické církve Alsaska a Lotrinska, předseda Protestantské federace Francie a bývalý člen Řídícího výboru KEKu. Druhým kandidátem na předsednictví pak byl dómský probošt Anders Gadegaard z Dánské národní církve. Oba kandidáti se představili a odpovídali na sadu otázek, připravených zástupci mládeže, které se týkaly záměrů a plánů v případě zvolení. V tajném hlasování následně zvítězil Christian Krieger a po skončení valného shromáždění se tak stane novým předsedou KEKu.

Pro své pětileté předsednictví si Christian Krieger stanovil dva cíle: “Prvním cílem je budovat užší společenství mezi církvemi v Evropě. Chci posílit jejich vzájemný dialog a dát jim více příležitostí k vzájemnému setkávání. Druhým cílem je pak svědectví církví v Evropě a pro Evropu. S tím se pojí i větší angažovanost v sociálních otázkách, ve věcech ekonomické spravedlnosti, ve starosti o migranty a podobně,“ prohlásil ve svém kandidátském projevu.

Kromě předsedy byli zvoleni i dva místopředsedové. Stali se jimi pravoslavný metropolita Cleopas Strongylis, zástupce ekumenického patriarchátu pro Švédsko a celou Skandinávii a anglikánka Gulnar Francis-Dehqani, biskupka Loughboroughu. Mezi 17 zvolenými členy Řídícího výboru se nachází také jeden český zástupce – prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. z Českobratrské církve evangelické, který byl společně nominován všemi šesti českými církvemi v KEKu. Mezi náhradníky byl pak zvolen ThDr. Petr Jan Vinš ze Starokatolické církve v ČR, současný generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR.

Zdroj: tisková zpráva Ekumenické rady církví

Autor: Petr Jan Vinš

Foto: Mladen Trkulja/CEC

6. 6. 2018, 10:09