Aktuality

Nové farářky a faráři

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická má šest nových farářů a farářek. V neděli 30. října byli v kostele v Praze na Vinohradech pověřeni ke službě slova a svátostí Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula a Kamil Vystavěl. Při slavnostních bohoslužbách se každý…

Českobratrská církev evangelická má šest nových farářů a farářek. V neděli 30. října byli v kostele v Praze na Vinohradech pověřeni ke službě slova a svátostí Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula a Kamil Vystavěl.

Při slavnostních bohoslužbách se každý z nich krátce představil. Vyslání do služby se odehrálo vkládáním rukou a požehnáním ode všech přítomných ordinovaných a členů staršovstev sborů, do kterých noví faráři míří. Kázal Daniel Ženatý, za mentory pozdravil Martin Fér, za rodiče Helena Hamariová. Večeři Páně vysluhovali noví faráři.

Všem nové ordinovaným přejeme hodně Božího požehnání při jejich službě v církvi.

8. 12. 2016, 10:52