Aktuality

Nemocniční kaplani umějí víc, než si povídat; ale popovídají si

Sdílet na Facebooku

V pátek 4. prosince 2020 se od 16.30 uskuteční v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (ETF) slavnostní online zakončení již pátého běhu kursu Nemocniční kaplan. 310hodinový kurs pořádá ETF ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou, Asociací nemocničních kaplanů ČR a jednotlivými církvemi v ČR. Úspěšné absolvování kursu je jednou z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.

Evangelická teologická fakulta garantuje v rámci celoživotního vzdělávání kurs Nemocniční kaplan již popáté. Slavnostní zakončení proběhne poprvé on-line formou. Dvanácti absolventům popřejí k úspěšnému zvládnutí nároků kursu děkan ETF Jiří Mrázek, zástupci Asociace nemocničních kaplanů a řeholní sestra Františka Jana Majerčíková, brněnská nemocniční kaplanka a jedna z vedoucích praxí kursu.

Z dvanácti absolventů polovina již v nemocnicích působí. Ve své práci zažili covidovou krizi. Stali se důležitými pro pacienty bez možnosti návštěv a pro personál jedním ze zdrojů stability. Ukázalo se, že si umějí povídat s lidmi.   

Tip k poslechu nebo čtení:

Nemocniční kaplani chodí ve speciálním obleku i za covid pozitivními pacienty (ČRo České Budějovice)

Role nemocničního kaplana není v českém zdravotnickém systému zatím plně srozumitelná. „Pro mě je otázka, jak najít správnou cestu do nemocnice, do týmu, jak prezentovat naši práci. Myslím, že to kaplani sami za sebe nezvládnou bez podpory vedení nemocnice a zázemí církve,“ říká Jana Plicková, členka Církve adventistů sedmého dne a absolventka kursu. V nemocnici ještě nepracuje. Absolvent kursu, člen Českobratrské církve evangelické David Šourek připomíná zahraniční zkušenosti, kde kaplani ve zdravotně sociálních službách například vedou porady personálu zaměřené na etické rozvažování v konkrétních případech a spolupracují s vedením nemocnic na cílené proměně nemocniční kultury ve směru spolupráce, partnerství a naděje. Katolický vojenský kaplan Tomáš Mlýnek dodává: „V nemocniční službě jsem krátce, vnímám ale, že si za situaci částečně můžeme sami rozštěpeností nemocniční duchovní služby v ČR, nejednotností.“

Absolventi kursu si uvědomují svoji zodpovědnost za budoucí obraz nemocničního kaplanství u nás. Více než rok se v kursu vzdělávali na to, aby uměli spolupracovat v mezioborovém nemocničním týmu, a neztratili přitom jedinečnost duchovních. Aby přinášeli do nemocničního dění perspektivu uznání a naděje pro pacienty, personál i návštěvníky nemocnic.

Kromě teoretické výuky a reflexe vlastního jednání a zastávaných postojů absolvovali studenti též praxi ve třech nemocnicích pod vedením zkušených nemocničních kaplanů ze třech různých církví. Také ve výukové skupině bylo zastoupeno několik církví. I tato rozmanitost přispívala k uvědomování si sebe sama ve spolupráci s druhými, ke srozumitelnému vyjadřování vlastního poslání a hodnot.

Zdroj: tisková zpráva Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; foto: ilustrační (zakončení kurzu v roce 2019)

4. 12. 2020, 0:50