Aktuality

Nemocniční kaplani jsou připraveni pomáhat

Sdílet na Facebooku

V pátek 3. května se na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy konalo slavnostní zakončení již čtvrtého běhu kurzu Nemocniční kaplan.

Úspěšné absolvování kurzu je jednou z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních. Rozsáhlý 310hodinový kurz pořádá Evangelická teologická fakulta UK (ETF) již počtvrté ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů ČR a nově i s Katolickou teologickou fakultou UK.

Také ve výukové skupině bylo zastoupeno několik církví: římskokatolická, českobratrská evangelická, československá husitská nebo bratrská. I tato rozmanitost přispívala k uvědomování si sebe sama ve spolupráci s druhými, ke srozumitelnému vyjadřování vlastního poslání a hodnot.

Kurz Nemocniční kaplan odpovídá též Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. Osvědčení absolventům předal děkan ETF Jiří Mrázek, přítomen byl i biskupský vikář pro diakonii ThDr. Jan Balík. Čtrnáct absolventů kurzu se přes rok připravovalo na to, aby uměli spolupracovat v mezioborovém nemocničním týmu, a zároveň si uchovali svůj jedinečný přínos: přinášet pacientům, jejich blízkým a personálu nemocnic naději a duchovní útěchu.

Absolventi si uvědomují svoji zodpovědnost za vznikající profesi „nemocniční kaplan“. „Kaplanská profese potřebuje stále budovat svou tvář, renomé, aby o ní lidé věděli,“ říká absolventka Radana Šatánková. „Znamená to mimo jiné informovat, kdo jsme a co děláme, budovat důvěru a takovou praxi, která přímo pomůže také zdravotníkům,“ doplňuje farář Českobratrské církve evangelické Filip Šimonovský. Olga Mrázková má první zkušenosti s kaplanstvím čerstvě již za sebou: „Byla jsem překvapena reakcí zdravotnického personálu. Tak vstřícné přijetí bych nečekala, zvlášť když vidím ten frmol, který na pracovišti panuje. Vstřícnost lidí je pro moji práci posilou a zároveň závazkem. Ráda bych byla platnou kaplankou i pro zdravotníky.“

Kromě teoretické výuky a reflexe vlastního jednání a zastávaných postojů absolvovali studenti též praxi ve třech nemocnicích pod vedením zkušených nemocničních kaplanů ze třech různých církví.

Zdroj: tisková zpráva ETF UK

3. 5. 2019, 16:27