Aktuality

Návštěva církevní kanceláře v Drážďanech

Sdílet na Facebooku

V pondělí 16. prosince 2019 navštívili zástupci ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické centrální úřad Evangelické luterské zemské církve Saska (EvLKS).

Tradiční adventní setkání obou kanceláří má zavedenou tradici, partnerství církví trvá už více než 25 let. Pracovníci si během jednodenní návštěvy vyměňují profesní zkušenosti a vzájemně sdílejí své pohledy na aktuální náboženská i společenská témata.

Čtrnáctičlennou delegaci z Prahy přivítal v Drážďanech zástupce pro ekumenické vztahy Friedemann Oehme. Úvodní pobožnost připravil Thilo Daniel, který dočasně vede církev po říjnové rezignaci dosavadního zemského biskupa EvLKS Carstena Rentzinga.

Následoval společný rozhovor nad aktuálními otázkami. Vedoucí tajemník Jaromír Plíšek zmínil výzvy, před kterými nyní stojí Českobratrská církev evangelická. Zejména v souvislosti s přechodem na samofinancování, ale v širším kontextu také ve vztahu k dění ve společnosti a k současné politické situaci.

Německá strana prostřednictvím vedoucího saské kanceláře Hanse-Petera Vollbacha informovala o úspěšném synodu Evangelické církve v Německu (EKD), který Drážďany hostily. Podobně i dny církevní hudby, s velmi dobrými ohlasy na témata, koncerty i doplňující workshopy. O zdárný průběh této akce se rovněž starali drážďanští. Velkým tématem je probíhající stavba nové budovy státního církevního archivu.

Méně radostnou událostí jsou náhlé změny ve vedení církve – volba nového biskupa je plánována na březen roku 2020. Podobně jako většina středoevropských církví, také EvLKS prochází restrukturalizací a řeší otázky spojené s úbytkem členů a slučováním sborů a ruku v ruce s tím také například lepší provázanost komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Po zbytek dopoledne spolu Hans-Peter Vollbach a Jaromír Plíšek jednali odděleně, zatímco pracovníci ústředí ČCE procházeli jednotlivá pracoviště drážďanské hlavní církevní kanceláře a rozmlouvali se svými zahraničními kolegy o zpracovávaných agendách. 

Setkání obou církevních kanceláří se konají jednou do roka, zpravidla v předvánoční době a hostitelské země se střídají. Praha přivítala Sasy výjimečně v lednu 2019, když se setkání v adventu 2018 nemohlo uskutečnit kvůli nabitému programu oslav stého výročí naší církve. Proto byl uplynulý rok výjimečný tím, že výměna proběhla hned dvakrát: na začátku i na konci.

Jednou za dva roky se navíc pracovníci sejdou na vícedenním pobytu. Letos v říjnu se díky tomu česká a saská reprezentace vydaly na sever Čech, kde navštívily sbory v Litoměřicích a v Ústí nad Labem, pracoviště Diakonie ČCE nebo památník v Terezíně.

Návštěva církevní kanceláře v Drážďanech

2. 1. 2020, 14:08