Aktuality

Modlitba farářky Anny Kampl z Vídně

Sdílet na Facebooku

Připojte se k modlitbě české farářky působící ve sboru Augsburgského vyznání v Simmeringu na předměstí Vídně Anny Kampl. Její sbor je známý svou pestrostí, otevřeností a inkluzí, která je skutečně žitá.

Milí bratři a sestry!

Události pondělního večera nám nahánějí strach.
Jsme šokováni, nenacházíme slova.
Plní smutku nad smrtí nevinných lidí.
Cítíme s rodinami obětí a vzpomínáme na slova Ježíšova: „Bože můj, proč jsi mě opustil?“
Nedokážeme si vysvětlit, jaké pohnutky mohou vést k tak brutálnímu činu.
Život jde dál… Nebo ne?
Aby náš život mohl jít dál, potřebujeme prostor ke společné reakci. Kde těžko nacházíme slova, pomůže modlitba.

…………

Bože,
plni strachu a bezmoci stojíme tváří v tvář událostem v centru Vídně.
Nechápeme.
Přicházíme k Tobě a hledáme odpovědi.
Jak se mohlo něco takového stát?
Kde jsi byl, Bože?
Kde jsi teď?
Kde je Tvá pomocná ruka?
Hledáme útěchu a důvěru.
K Tobě voláme: Bože, opustil jsi nás?

Pět mrtvých, dvacet dva zraněných.
Truchlíme s pozůstalými a nenacházíme útěchu.
Přicházíme s nejistotou a strachem.
Mohlo to potkat i nás a naše blízké.
K Tobě voláme! Odpověz nám a vyslyš náš nářek.

Bud s pozůstalými! Kdo je může utěšit, když ne ty?
Nezanechávej je v osamění.
Buď s rodinou atentátníka, která musí žít dál s vědomím tohoto zoufalého činu.

Zůstávej s vídeňskými dětmi, které ztratily důvěru, že mohou samy jezdit veřejnou hromadnou dopravou do školy.
Doprovázej je svou přítomností a pomoz jim zbavit se bezejmenného strachu.

Prosíme za všechny, kteří hledají odpovědi na otázky viny.
Ochraňuj nás před neuváženými úsudky a předsudky.
Daruj všem, kteří nesou zodpovědnost za objasnění atentátu, moudrost, důvěru, sílu a vytrvalost.

Ukazuj nám cestu, když se necháváme unášet vlnou násilí.
Prosíme Tě, přijď do tohoto našeho světa, abychom dokázali žít v důvěře k sobě navzájem a v Tebe.
Daruj nám odvahu, abychom se dokázali chovat vlídně k druhým.

Otevři nám oči, abychom viděli trpící.
Otevři nám oči, abychom viděli, kde je třeba naší pomoci.
Otevři nám oči, abychom viděli, kde můžeme být konkrétně užiteční.
Daruj nám trpělivost.
Pomáhej nám, abychom dokázali žít společně v pokoji.

Prosíme Tě za naše blízké a všechny obyvatele Vídně, našeho úžasného multikulturního, tolerantního a otevřeného města plného života.
Ukazuj se nám, Bože, jako ten, jehož láska přemůže všechno utrpení a daruje nový život!

Amen.

5. 11. 2020, 13:10