Aktuality

Milan Balabán (1929–2019)

Sdílet na Facebooku

V pátek 4. ledna zemřel věku 89 let teolog, vysokoškolský pedagog, farář, chartista a básník prof. Milan Balabán. Pohřeb se koná v pátek 11. ledna ve 14 hodin v evangelickém kostele v Přelouči.

MILAN BALABÁN se narodil 3. září 1929 v Boratíně (na území dnešní Ukrajiny), kde jeho otec působil jako duchovní Českobratrské církve evangelické mezi volyňskými Čechy. V letech 1948–52 studoval na Komenského bohoslovecké fakultě (dnes ETF UK).

V letech 1952–74 byl zprvu vikářem a poté farářem v českobratrských sborech v Šenově, Strmilově, Semtěši u Čáslavi a v Praze-Radotíně. V roce 1969 postgraduálně studoval na Ekumenickém institutu v Château de Bossey ve Švýcarsku.

Byl členem starozákonní překladatelské skupiny připravující český ekumenický překlad Bible. V roce 1974 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské služby a do roku 1990 pracoval v dělnických povoláních. V té době pořádal ilegální vzdělávací programy (včetně organizování dálkového studia teologie při univerzitě v Cambridge), v samizdatové podobě se šířila řada jeho odborných prací i jeho básnické sbírky, které byly posléze v době po skončení komunistického režimu vydány v renomovaných nakladatelstvích.

Jako farář bez souhlasu založil starozákonní seminář (Praha 6, Na Hanspaulce 69) a účastnil se jiných podzemních seminářů ve spolupráci s Milanem Machovcem, Egonem Bondym, Radimem Paloušem a jinými významnými postavami disentu. Byl i jedním ze signatářů Charty 77.

V roce 1990 mu byl za práci CH-R-Š ve Starém zákoně, předloženou roku 1972, udělen doktorát teologie. Roku 1993 se habilitoval prací Víra – nebo osud?, roku 1995 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. V říjnu 2002 obdržel od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání za zásluhy o Českou republiku.

Celý život se zabýval hebrejským myšlením a noetikou víry. Jako básník zkoumal noetickou validitu básní českých i zahraničních. Studenti i kolegové z Evangelické teologické fakulty jej znají jako laskavého a vtipného pedagoga, moudrého přítele, originálního myslitele a velkého básníka. Milan Balabán zemřel dne 4. ledna 2019 v Libici nad Cidlinou.

Zdroj: zpráva Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (autor: prof. Pavel Hošek)

Foto: „Milan Balabán“ (autor: Ondřej Lipár), CC BY-SA 2.0


Budoucnosti vstříc – dokument České televize z cyklu Neznámí hrdinové

7. 1. 2019, 16:48