Aktuality

Memorandum o spolupráci v Truhlářské

Sdílet na Facebooku

Bývalá toleranční modlitebna v Truhlářské ulici v Praze má před sebou zajímavou budoucnost. Ke spolupráci při její obnově se zavázali představitelé Českobratrské církve evangelické a městské části Praha 1.

Po dlouhých leč plodných jednáních zástupců ČCE s Městskou částí Praha 1 bylo podepsáno memorandum o spolupráci ve věci péče o budovu bývalé toleranční modlitebny v Praze, Truhlářské ulici č. 8.

Hlavní město Praha je vlastníkem budovy a jejím správcem. Obě strany jsou si vědomy historické hodnoty uvedené budovy, která sloužila jako první toleranční modlitebna evangelických církví v Praze, a deklarují podpisem memoranda svou vůli zachovat ji a zpřístupnit veřejnosti spolu s poskytnutím odpovídajících informací o její historii. ČCE se zavazuje shromáždit a poskytnout městské části informace o stavebních a duchovních dějinách domu a finančně přispět na obnovu historické výmalby, zvláště v prostoru bývalé modlitebny. Městská část se zavazuje provést rekonstrukci domu a zachovat jeho historický ráz. Zavazuje se poskytnout ČCE prostor pro umístění stálé expozice dokumentující vznik a vývoj evangelických církví ve vztahu k tomuto domu a pro pamětní desku na fasádě. Expozice i deska budou hrazeny a dále spravovány ČCE.

Memorandum podepsali za Městskou část Praha 1 starosta Pavel Čižinský a za ČCE synodní senior Daniel Ženatý a synodní kurátor Vladimír Zikmund.

 

Budova sloužila jako modlitebna česky mluvícímu luterskému (a.v.) sboru v Praze od jeho ustavení (sbor byl povolen 13. listopadu 1782) do roku 1865. Původně gotický dům, během 18. století barokně upravovaný, koupil pražský český sbor 2. ledna 1784, za faráře (1752-1793) Matěje Markovice (1782-1793). Při následné novoklasicistní renovaci byla v 1. patře z tanečního sálu upravena modlitebna pro 300 účastníků, v budově byly také byty faráře a kostelníka. Modlitebna byla slavnostně otvírána 9. května 1784. Když český luterský sbor získal v roce 1864 kostel U Salvátora, byla modlitebna od roku 1865 v pronájmu. V roce 1905 salvátorský sbor budovu prodal a výnos použil při opravě kostela. Lavice z modlitebny najdeme dnes v kostele v LIbčicích nad Vltavou.

V současnosti je dům kulturní památkou ČR. Synod ČCE přijal v roce 2016 usnesení k záchraně ´objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové využití ke zřízení stálé expozice dějin evangelíků v ČR´. (zdroj: mistareformace.cz)

foto: mistareformace.cz/Jaroslav Fér/Jubilejní almanach

Fotografie z rekonsturkce objektu.

21. 11. 2019, 23:59