Aktuality

Medaile vděčnosti Ernstu Fenglerovi

Sdílet na Facebooku

Za dlouholeté přátelství a podporu Českobratrské církve evangelické převzal z rukou synodní rady v pondělí 2. října medaili vděčnosti německý farář Ernst Fengler.

Do Československa se Ernst Fengler dostal jako mladý německý vikář v šedesátých letech, když hledal hrob svého otce, který v poslední den války, 8. května 1945, padl u Nymburka. Ten nenašel, protože po německých vojácích tehdy nikdo nechtěl památku, ale navázal kontakt s českobratrskými evangelíky.

Díky Martě Kačerové z kanceláře synodní rady se účastnil lesních brigád v Jeseníkách. S mnohými lidmi se spřátelil a získal srdečný vztah k Československu a k Českobratrské církvi evangelické. Velmi intenzivně prožíval sovětskou okupaci v srpnu 1968, kdy byl na návštěvě v Praze.

Jako farář Porýnské církve pak pěstoval úzké vztahy s lidmi v Českobratrské církvi evangelické, a to jak na oficiální rovině, tak s disidenty a řadovými členy. Někteří z těchto přátel se účastnili i slavnostního předání medaile vděčnosti, kterou dostal za dlouholeté přátelství a podporu Českobratrské církve evangelické. Převzal ji z rukou synodní rady v pondělí 2. října medaili.

Mimo jiné zaznělo, že Ernst Fengler se nevyznačuje nápadnými hrdinnými skutky, ale spíše vytrvalou prací. V 70. a 80. letech pašoval přes hranice literaturu, oblečení, ale i liturgické náčiní. Po revoluci významně pomohl středisku Diakonie ČCE v Krabčicích. Jeho manželka Margarete pracovala v Porýní v domově seniorů, a tak se podařilo opatřit krabčické diakonii postele, hygienické potřeby atd. Fara Fenglerových u Düsseldorfu byla pro řadu studentů z Česka významným kontaktním místem v Porýní.

3. 10. 2017, 15:01