Aktuality

Magdalena Horká (1923–2019)

Sdílet na Facebooku

Ve středu 27. března zemřela ve věku nedožitých 96 let sestra Magdalena Horká. Svůj život a svá mnohá obdarování věnovala především neúnavnému dílu na poli církevní hudby.

Sestra Horká patří k významným osobnostem Českobratrské církve evangelické. Od mladých let se věnovala hudbě a zpěvu. Doprovázela ve shromáždění na varhany, po studiu pražské konzervatoře působila v hudebním oddělení Československého rozhlasu. 

Po sňatku s Janem Horkým pak věnovala svou péči mimo jiné dětem a mládeži. Vyučovala je hře na klavír, zakládala a vedla hudební tělesa, učila v Lidových školách umění. Později společně organizovali a vedli rozsáhlé a oblíbené varhanické kurzy pro všechny generace.

Spolu se svým manželem stáli v čele hudební sekce, která se věnovala přípravě a vydání Evangelického zpěvníku v té podobě, ve které ho dnes známe. Pečovali zejména o jeho hudební složku. Podobně se zasloužili také o vydání Chorálníku, který je především jejich dílem.

Od 80. let dvacátého století se věnovali záchraně varhan, které by byly bez jejich restaurátorského zásahu odsouzeny k zániku. V průběhu let takto společně renovovali na dvě desítky hudebních nástrojů – mnohdy zdevastovaných, napadených červotočem apod. 

Členové farních sborů dodnes vzpomínají, jak byla sestra Horká k dispozici doprovodem, pomocí i radou. Někde spolu s dobrovolníky přiložili ruku k dílu, jinde pomáhala alespoň odborným dozorem. Na několika místech přebírala varhany po restaurátorských zásazích renomovaných firem, protože její cit, znalosti a zkušenosti byly při posuzování kvality odvedené práce nenahraditelné.

Do hisotrie (nejen) evangelické církevní hudby se zapsala také tím, že počátkem devadesátých let založila spolu s manželem Církevní konzervatoř v Kroměříži (dnešní Konzervatoř evangelické akademie se sídlem v Olomouci). Zprvu ji také sama vedla, později na ní vyučovala a dlouhá léta i v seniorském věku byla s kantory i žáky stále v kontaktu.

Pohřební shromáždění se koná v sobotu 6. dubna 2019 od 14.00 hodin v evangelickém kostele v Šumperku.

5. 4. 2019, 3:36