Aktuality

Kontakty s Presbyterní církví v USA – tradice i živá současnost

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická dlouhodobě rozvíjí vztahy s Presbyterní církví ve Spojených státech amerických. Další dobrou příležitostí k setkání byla cesta představitelů naší církve po USA.

Živé jsou historické vazby díky Čechům, kteří emigrovali do USA v 19. století. Pokud byli evangelíci, často se zapojili do života Presbyterní církve, jež má nejblíže k české reformované tradici. Po sametové revoluci se však vytvořily mnohé nové vazby – několik let například působila v Českobratrské církvi misijní pracovnice z USA. Vznikla také síť presbyterních sborů, které podporují a udržují partnerství s českými sbory.

V těchto dnech je synodní senior Daniel Ženatý hostem na valném shromáždění Presbyterní církve USA, což je nejvyšší orgán této církve. Vedoucí ekumenického oddělení Českobratrské církve Oliver Engelhardt předtím navštívil presbyterní sbory ve státech Maryland a New York. Velmi živá sborová partnerství udržují Annapolis s Letohradem a Cumberland se Vsetínem.

„Je radostí vidět, jak partneři sdílí zkušenosti a život sborů a dle svých možností se navzájem navštěvují. New York má mnoho historických vazeb na českou tradici, na více místech najdeme kostely jménem Jan Hus Church, kde se však krajanské pouto již vytratilo a kontakty s Českou republikou jsou spíše vzácné. Jak být živým společenstvím víry, které reaguje na radosti a starosti obyvatel moderních velkoměst, mi přiblížil Ondřej Stehlík, farář z ČCE, který slouží presbyternímu sboru v Manhattanu.“ líčí Oliver Engelhardt některá setkání na své cestě.

20. 6. 2018, 11:19