Aktuality

Konference v Senátu: převratný rok 1918 pohledem církví

Sdílet na Facebooku

Srdečně zveme na mezinárodní konferenci, která se koná v pátek 14. prosince od 9 do 16 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Zástupci evangelických církví ve střední Evropě se setkají, aby si připomněli dynamické změny, které v roce 1918 přepsaly nejen hranice států, ale měly za následek i změny v uspořádání a spolupráci církví.

Ve střední Evropě tehdy vznikly či byly obnoveny některé státy – např. Polsko, Československo, Maďarsko či Rakousko. Mnohdy je pro ně tedy sté výročí důvodem k oslavám, protože jim konec války přinesl národní suverenitu a zrození moderního státu. Pro jiné státy jsou však důsledky války podnes traumatickým zážitkem, neboť znamenaly podstatnou ztrátu dosavadních území a újmu na národní hrdosti.

Účelem konference je postavit tyto odlišné perspektivy vedle sebe a položit si otázku, jaký význam mají tyto zkušenosti pro dnešní spolupráci. Dále bude předložena k vyjasnění otázka, jak se v této věci státní či celospolečenská pozice těch kterých zemí liší od té církevní.

Konferenci pořádá Českobratrská církev evangelická spolu se Senátem Parlamentu České republiky. Spolupořadateli jsou Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Ekumenická rada církví v České republice a Evangelická církev v Německu (Evangelische Kirche in Deutschland).

Příspěvky zazní v češtině a němčině, simultánní tlumočení bude zajištěno. Akce je otevřena pro širokou veřejnost – věnujte pozornost níže přiložené pozvánce a programu a máte-li zájem o účast, prosíme, přihlašte se včas prostřednictvím e-mailu hofman@e-cirkev.cz.

Po konferenci bude následovat slavnostní koncert v evangelickém kostele U Salvátora.

26. 11. 2018, 12:53