Aktuality

Jemnost a přívětivost? Nové číslo Českého bratra je online

 

Lidská jemnost není slabošství. O jemnosti jakožto něčem žádoucím se zmiňuje i Bible. Apoštol Pavel píše, že služebník Kristův má být laskavý a trpělivý (2Tm 2,24) a křesťany vyzývá, aby oblékli „milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost“ (Ko 3,12).

Křesťanskou jemnost by snad bylo možné vystihnout známým Pavlovým veršem z listu Římanům: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.“ Z vlastní, člověčí zkušenosti ovšem víme, jak je někdy těžké tato slova dodržet. Být jemný není slabošství, naopak vyžaduje vnitřní sílu. I Ježíš leckdy projevil jistou tvrdost, třeba když vyhnal kupčíky z chrámu. Jemnost tak nestojí v protikladu s pevnými zásadami, ale vyznačuje se citlivým, laskavým přístupem.

(z úvodníku šéfredaktorky)

Nechte se pozvat ke čtení či poslechu dalšího čísla evangelického časopisu Český bratr. Těšit se můžete na téma jemnosti z pohledu diplomatů (rozhovor s Jiřím Schneiderem), na křesťanskou jemnost ve společnosti, která má ostré lokty, na jemnost v jazyce nebo v umění. To vše spolu s nejnovějšími informacemi z ČCE na vás čeká na webu www.ceskybratr.cz.

 

6. 10. 2020, 17:35