Aktuality

Jemnost a přívětivost? Nové číslo Českého bratra je online

Sdílet na Facebooku

Jemnost. Zvláštní slovo. Zvláštní vlastnost. Jemný může být tvaroh nebo kečup, ale člověk? Jak vypadá jemný člověk? Leckomu to možná evokuje křehkost až slabošství. Tohle že má být ctnost?

 

Lidská jemnost není slabošství. O jemnosti jakožto něčem žádoucím se zmiňuje i Bible. Apoštol Pavel píše, že služebník Kristův má být laskavý a trpělivý (2Tm 2,24) a křesťany vyzývá, aby oblékli „milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost“ (Ko 3,12).

Křesťanskou jemnost by snad bylo možné vystihnout známým Pavlovým veršem z listu Římanům: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.“ Z vlastní, člověčí zkušenosti ovšem víme, jak je někdy těžké tato slova dodržet. Být jemný není slabošství, naopak vyžaduje vnitřní sílu. I Ježíš leckdy projevil jistou tvrdost, třeba když vyhnal kupčíky z chrámu. Jemnost tak nestojí v protikladu s pevnými zásadami, ale vyznačuje se citlivým, laskavým přístupem.

(z úvodníku šéfredaktorky)

Nechte se pozvat ke čtení či poslechu dalšího čísla evangelického časopisu Český bratr. Těšit se můžete na téma jemnosti z pohledu diplomatů (rozhovor s Jiřím Schneiderem), na křesťanskou jemnost ve společnosti, která má ostré lokty, na jemnost v jazyce nebo v umění. To vše spolu s nejnovějšími informacemi z ČCE na vás čeká na webu www.ceskybratr.cz.

 

6. 10. 2020, 17:35