Aktuality

Jan Pokorný (1918-2020)

Sdílet na Facebooku

V neděli 20. prosince 2020 zemřel ve věku 102 let bratr farář Jan Pokorný. Dlouholetý pastýř ve farním sboru Brno I. a Prosetín. A také po dvě období člen synodní rady a náměstek synodního seniora.

„Do budoucnosti vám přeji: nebojme se, postupujme statečně kupředu ve šlépějích Pána Ježíše Krista, plně mu důvěřujme, nedejme se svést z Jeho cesty. Jen když On vede svůj lid, tak nikdo a nic mu nemůže zabránit v cestě do budoucnosti…“

…těmito slovy zdravil před dvěma lety bratr farář Jan Pokorný plný sál pražského Obecního domu. Církev si tehdy připomínala 100 let od založení. A dva dny na to slavil své sté narozeniny také bratr Pokorný.

S Českobratrskou církví evangelickou ho nepojilo jen téměř shodné datum narození, ale především přes padesát let věrné služby ve sborech Brno I. a Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem. A po dvě období také v synodní radě jako náměstek synodního seniora.

Jan Pokorný zemřel 20. prosince 2020 ve věku 102 let. Poslední rozloučení proběhne v Brně v kostele J. A. Komenského (Červený kostel) v úterý 29. prosince 2020 od 13.00 hod. Obřad bude možno sledovat na www.cervenykostel.cz.

Jeho videopozdrav v Obecním domě je zde: https://youtu.be/OdpgrEOB2xE?t=6241

A zde k poslechu i čtení rozhovor pro časopis Český bratr: http://www.ceskybratr.cz/archives/16023

21. 12. 2020, 16:52