Aktuality

Jan Amos Komenský: 350 let od úmrtí

Sdílet na Facebooku

15. listopadu 2020 si připomínáme 350 let od úmrtí posledního biskupa Jednoty bratrské, vzdělance, teologa, spisovatele a pedagoga Jana Amose Komenského.

U příležitosti významného výročí nabízíme řadu materiálů, aktivit a podnětů k promýšlení:

Ohlédnutí za životem a dílem učitele národů (text)

Život a dílo Jana Amose Komenského pohledem historika a pedagoga Západočeské univerzity v Plzni Jaroslava Kumpery.

Komenský a jeho představa jednoty křesťanů a církevní reformy (text)

Pojednání komeniologa a pracovníka Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Petra Zemka.

J. A. Komenský – Praxis Pietatis čili jak se cvičit v pravé zbožnosti (audio)

Komenského spis je meditací nad křesťanským životem člověka i souborem rad pro praktický život. Nabízíme vám jej v unikátní podobě k poslechu. Načetl jej v roce 2020 Jaroslav Pechar. Do současné češtiny převedl a upravil farář Církve českoskovenské husitské bratr Ladislav Kopecký. Načtenou knihu předkládáme s laskavým svolením jeho rodiny.

Komenského cesta za světlem (audio)

Zamyšlení nad odkazem Jana Amose Komenského připravila bohemistka Adéla Rozbořilová.

Slovo na doma (audio)

V neděli 15.11.2020 bude další díl z cyklu „Slovo na doma“ věnován mimo jiné vzpomínce na Jana Amose Komenského.

S experimentální vědou se Komenský míjel… (audio)

S komeniologem Vladimírem Urbánkem na vlnách Českého rozhlasu Vltava.

Synodní rada k aktuální situaci ve vzdělávání (výzva)

Věříme, že vzdělaná společnost je daleko lépe připravena na změny a zároveň umí čelit radikalizaci a nesnášenlivosti. Vzděláváme se nejen ke kritickému myšlení, ale také k pokojnému soužití. Škola by měla být „dílnou lidskosti“.

Právě dnes je proto podstatné pomáhat ve vzdělávání těm, kdo nemají potřebné vybavení nebo motivaci ve svém okolí. Pomáhejme každý dle svých možností – nabídkou doučování, dobrovolnou pomocí tam, kde je to potřeba, darováním staršího počítače nebo finančním darem některé z organizací, které tuto pomoc zajišťují.

Co psal Český bratr před padesáti lety (archivní materiál)

Třísté výročí úmrtí Jana Amose Komenského zachycené na stránkách evangelického časopisu Český bratr. Václav Kejř, Jan Pokorný, J. B. Souček nebo Amedeo Molnár píší o Komenském z různých perspektiv. Dobový materiál zachycuje i podobu tehdejší veřejné připomínky významného českého filosofa a biskupa Jednoty bratrské. (digitalizováno v archivu Moravské zemské knihovny)

Celý svět čte Komenského – celodenní kontinuální čtení, do kterého se zapojí pět kontinentů  (online vysílání)

Nepřetržité online čtení z díla Jana Amose Komenského, které odstartuje o sobotní půlnoci, je originální připomínkou. Čtyřiadvacet hodin trvající iniciativu podpoří svým čtením akademici i nadšenci z celého světa. Úryvky z Komenského filozofických a pedagogických spisů i osobní korespondence zazní v sedmnácti jazycích a podtrhnou jeho celosvětový věhlas. (zdroj: Akademie věd ČR)

Komenský 350 (národní oslavy výročí)

Program národních oslav, expozice i aktuality. Sledujte základní rozcestník národních oslav.

Téma: Jan Amos Komenský (pořady České televize)

Přehled pořadů o významné osobnosti českých dějin.

14. 11. 2020, 23:14