Aktuality

Izraelská neděle – 16. srpna (10. neděle po sv. Trojici)

Sdílet na Facebooku

Nadcházející neděli si Německá evangelická církev připomene Izraelskou neděli. Zavést tuto neděli do cyklu církevního roku ČCE doporučuje i prohlášení 30. synodu ČCE z roku 2001 „O vztahu křesťanů k Židům“.

Izraelská neděle letos připadá na 16. srpna. V církevním kalendáři je to 10. neděle po sv. Trojici.

Co se při ní připomíná? Křesťané si při bohoslužbách nově promýšlí a prožívají svůj vztah k židovství – jednak víru, že křesťané společně s Židy věří v téhož Boha, od něhož očekávají spásu pro všechny. Neděle Izraele je však také trochu křesťanskou odpovědí na židovský svátek Tisha beav, při němž se vyjadřuje smutek za zničení Jeruzalémského chrámu Babylóňany a Římany.

Dlouhou dobu křesťané vykládali zničení chrámu jako Boží trest na Izrael za ukřižování Krista. Jenže přitom se křesťané, kteří byli u moci, chovali ke svým židovským bližním často naprosto nekřesťansky. A tak je Neděle Izraele také trochu nedělí pokání za skoro dva tisíce let křesťanského útisku Židů, za kolektivní obviňování z podílu na Ježíšově smrti, teologii pohrdání a vyvlastnění všech požehnání určených Izraeli křesťanstvím. Dříve leckteří křesťané mluvili o zaslepenosti Židů vůči Kristu, nyní se spíše trochu stydí za velmi dlouhou zaslepenost církve vůči utrpení Židů.

Text, na nějž se letos káže podle německých evangelických perikop, je vzat z epištoly Římanům 11,25 – 32, o tom, že Izrael dojde spásy – nejprve budou spaseni Židé a teprve potom pohané. 

Jak si můžeme připomenout Izraelskou neděli v našich evangelických sborech?

  • Kázáním o vztahu křesťanství a židovství a o židovských kořenech křesťanství.
  • Modlitbou za židovský národ, v němž mají dojít požehnání všechny rodiny země (Gen 12,3).
  • Vhodné písně k bohoslužbě najdeme v Evangelickém zpěvníku (např. 118 Ó chvalte laskavého Pána), zpěvníku Svítá (416 Ha šalóm) i v širokém výběru dosti známých „izraelských šlágrů“ (Hevenu shalom alechem, Ushavtem majim basason – Iz 12,3 apod.).
  • Je také možné obohatit bohoslužbu či setkání o liturgický tanec. Velké množství tanců najdeme například na stránkách Ymca – setkávání (https://www.setkani.org/tance).

Izraelská neděle má jako prioritní téma vztah křesťanství a židovství. Dalšími blízkými termíny v rámci občanského i církevního roku jsou například Světový týden míru v Palestině a Izraeli, vyhlášený Světovou radou církví na 14. – 21. září a Světový den mezináboženské harmonie, který se koná pod patronátem OSN vždy první týden v únoru.

Text: celocírkevní kazatel ČCE pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené Mikuláš Vymětal

Ilustrační foto: „Synagogue, Bukhara“ (autor: upyernoz, CC BY 2.0)

10. 8. 2020, 20:21