Aktuality

Hledání ztraceného Boha v Bibli, umění i mobilu

Sdílet na Facebooku

Bůh se ztratil. Proč, jak a jestli vůbec ho hledat - to bylo tématem letošního Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který se 6. - 8. října konal v Jablonci nad Nisou. Přijelo na něj 500 lidí.

Bůh se ztratil. Vytrácí se z naší zkušenosti. Má cenu ho hledat? Proč? Jak se hledá ztracený Bůh? Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu začít smysluplně mluvit? Nebo snad On hledá nás?! A ztrácíme se my? Tématu hledání ztraceného Boha se věnoval Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se koná v Jablonci nad Nisou 6. – 8. října. Přijelo na něj 500 lidí.

Motto „Wanted: Bůh“ se prolínalo většinou připravovaných programů. Páteční program zahájily patnáctiminutovky inspirované konferencemi TEDx. Čtyři řečníci v nich popsali svou cestu k víře a Bohu.

Sobotní dopoledne čekala účastníky přednáška Petra Pokorného, v níž se zaměřil na to, zda lidé Boha potřebují a hledají jej, nebo na existenci zla a utrpení ve světě. Ústřednímu tématu se věnovala také většina dílen, přednášek a debat, ať už to bylo hledání Boha ve válce, ve vězení nebo v moderních technologiích, filmu, výtvarném umění, právu a v Bibli.

Jablonec je tradičně spojen s bižuterií, a proto měli zájemci možnost vyzkoušet si výrobu šperků v tamní umělecko-průmyslové škole. Sobotní večer provázelo divadelní představení Oskar a růžová paní, který ve všech zanechal silné emoce. Před večerním ztišením ještě vystoupil písničkář Jakub Čermák (Cermaque). Oba večery zakončily modlitby Taizé.

Závěrečné nedělní bohoslužby se konaly v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, který evangelíkům propůjčili katolíci, řada z nich se také bohoslužeb zúčastnila. Výtěžek kostelní sbírky (stejně jako výtěžek dražby sjezdového loga) putoval jabloneckému středisku Diakonie ČCE Kruháč, které provozuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Sjezdu (nejen) evangelické mládeže se pravidelně účastní několik set evangelíků z celé republiky, dveře jsou ale otevřené i lidem jiných vyznání a nevěřícím. Setkání připravuje Českobratrská církev evangelická od roku 1990, kdy po éře socialismu navázala na tradici prvorepublikových setkání. Pokaždé se koná na jiném místě republiky. Obsahem akce jsou dílny, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Cílem je vést mladé lidi k samostatnosti, toleranci, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Fotografie: Ben Skála

9. 10. 2017, 11:15