Aktuality

Farářský kurz 2017

Sdílet na Facebooku

Farářský kurz, kterým se letos bude prolínat téma moci z různých úhlů pohledu, se uskuteční v Praze v termínu 23. – 27. ledna. Zahajovací bohoslužba se koná v pondělí v 17 hodin v kostele u Martina ve Zdi.

Od úterý budou probíhat přednášky, převážně v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a lidských dějinách promluví profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Petr Pokorný. Nebude chybět rozhovor se synodní radou. O duchovním vedení a doprovázení bude mluvit katolický kněz Aleš Opatrný.

Moc Číny popíše profesorka čínské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Olga Lomová. O moci médií promluví český novinář ruského původu Alexandr Mitrofanov. V panelu věnujícímu se moci sborové vystoupí brněnská farářka Jana Hofmanová, farář Tomáš Bísek, kurátorka sboru v Praze-Vinohradech Jana Šarounová a aktivní člen branického sboru Aleš Drápal.

Na moc a bezmoc české reformace se zaměří Ota Halama z katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty univerzity Karlovy. Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl promluví o moci v politice třikrát jinak. O zkušenostech s mocí veřejné ochránkyně práv bude hovořit ombudsmanka Anna Šabatová.

Součástí kurzu je také valná hromada Spolku evangelických kazatelů, který akci organizuje. Více informací o celém farářském kurzu, programu a přihlašování zde: http://spek.evangnet.cz/fkurs2017.

1. 2. 2017, 13:50