Aktuality

Evangelická akademie: Položení základního kamene nové školy

Sdílet na Facebooku

V pražských Modřanech byl 26. června odhalen základní kámen nové školní budovy Evangelické akademie Praha. Jde o jednu ze dvou nových školních budov, jejichž stavbu schválil letošní Synod ČCE.

Slavnost proběhla v areálu Domu dětí a mládeže Monet v bezprostředním sousedství pozemku, na kterém by měla stavba vyrůst. Evangelická akademie Praha se tak dočká vytouženého a odpovídajícícho zázemí, které dosud postrádala. Symbolické odhalení základního kamene v Divadle Na Cikorce doprovodili vystoupeními žáci, studenti a učitelé evangelických škol.

 

Podrobná fotogalerie Benjamína Skály

 

Z článku "Dvě zbrusu nové školy se stávají realitou" pro časopis Český bratr (06/2018):

Českobratrská církev evangelická je zřizovatel šesti škol, sedmá základní škola se připravuje k otevření v Brně. Pyšníme se konzervatoří v Olomouci, jsme hrdí na šikovné absolventy zdravotnické školy, středních i vyšších odborných škol se sociálním zaměřením a s radostí sledujeme děti z Bratrské školy, mezi ostatními zatím jediné základní. Naše školy jsou typické rodinnou atmosférou, tím, že se věnují problematickým žákům, a zároveň bývají při inspekcích vyhodnocovány jako úspěšné. V moři škol českého školství je to možná pár kapek, přesto jsme za tento kamínek do mozaiky vzdělávání vděčni. Dvě z našich škol usilují již několik let o možnost zvýšit kapacitu žáků a zajistit své působení do dalších let stavbami nových školních budov, které budou splňovat požadavky pro současnou podobu výuky.

Evangelická akademie Praha

Na základě usnesení minulého synodu, který záměr výstavby budovy pro Evangelickou akademii Praha schválil, potvrdila synodní rada zájem stát se kupujícím vhodného pozemku v Praze 12-Modřanech. Projektovou dokumentaci připravila projektová kancelář J. Nováka – dlouholetého člena rady školy a podporovatele EA Praha. V současné době probíhá sloučené územní a stavební řízení, jehož kladný výsledek očekáváme před letošními letními prázdninami.

Koordinátorka škol Evangelické akademie společně se zástupci vedení školy a studenty, včetně podporovatelů školy z řad občanů Prahy 12 a místního evangelického faráře Z. Šorma a s pomocí přátel z místní ekumeny, podstoupili nesnadné jednání na zastupitelstvu městské části, aby přesvědčili zastupitele opozičních demokratických stran o kvalitě naší školy a jejím přínosu pro místní komunitu. Podařilo se zvrátit nepříznivé stanovisko současné menšinové koalice, která nakonec své negativní rozhodnutí revokovala. Procesu získání stavebního povolení tak nestojí v cestě žádná uměle vytvořená překážka.

V současné době probíhá jednání mezi církví a vlastníkem pozemku o podmínkách převzetí vlastnických práv a o dalším postupu při výběru dodavatele stavby. Realistický harmonogram kolaudace nové školní budovy je konec roku 2019.

Bratrská škola

Synodní rada jednala také o projektu stavby školní budovy pro Bratrskou školu, a to na pozemku v blízkosti současného působiště školy v Praze 7-Holešovicích, kde škola doposud sídlí v nájmu. Pozemek ve vlastnictví městské části církev získala na 99 let do bezplatného užívání na základě smlouvy o právu stavby. Jako zpracovatel projektu byla vybrána doc. Ing. arch. Hana Seho, členka sboru v Praze – Horních Počernicích, která již odevzdala první fázi projektové dokumentace, vycházející z původní tzv. hmotové studie, zpracované pro Prahu 7. Projekt umožňuje rozšíření školy o tolik žádaný druhý stupeň a také o tělocvičnu a jídelnu.

Proces vyjednávání smlouvy o právu stavby s městskou částí ukázal na vzácnou příležitost shody mezi zájmy školy, jejího zřizovatele a vedení komunity Prahy 7. Smlouva o právu stavby a projektová dokumentace bude k dispozici členům synodu na jejich jednání v Litomyšli. Děti a učitelé z Bratrské školy plánují na Den dětí 1. června své představení v Klášterních zahradách v Litomyšli, aby se představili místním občanům i členům synodu, který bude zasedat v Litomyšli právě v těchto dnech.

Jak obě školy zaplatíme

Synodní rada schválila návrh financování staveb obou škol a předložila jej synodu. Vedle prostředků z prodeje budovy teologické fakulty návrh počítá též s příspěvky z programu Diakonických a rozvojových projektů, které mají spolu s přiměřeným nájemným sloužit k postupnému splacení částek, uvolněných k tomuto účelu z prostředků pocházejících z náhrad za nevydaný majetek ve správě personálního fondu. Počítá se též s významným zapojením fundraisingu. Plánujeme benefiční aktivity a počítáme zejména s účastí mnoha současných i budoucích podporovatelů velmi žádané Bratrské školy, nejen z řad aktivních rodičů.

Doufáme, že obě naše školy se ještě více než je to doposud stanou centrem komunitního života a dalších občanských aktivit, předávajících spoluobčanům dobré jméno Českobratrské církve evangelické.

Helena Wernischová

3. 7. 2018, 13:18