Aktuality

Erazim Kohák (1933–2020)

Sdílet na Facebooku

V sobotu 8. února zemřel filosof a publicista prof. Erazim Kohák. Mnozí jej znali díky publikacím, v nichž zpracovával zejména ekologická témata: Zelená svatozář nebo ve své době unikátní Hesla mladých svišťů.

V mládí jej formovali rodiče, kteří se zapojili do protinacistického odboje. Otec novinář a prezident YMCA byl vězněn gestapem a poslán do koncentračního tábora v Mauthausenu. Matka profesorka poslána do Terezína. Oba se vrátili a po komunistických perzekucích celá rodina emigrovala do Spojených států amerických. Zde Erazim Kohák vystudoval filosofii na Yale University, oženil se a dlouhé roky tu žil a působil mimo jiné také jako evangelický farář.

Po návratu zpět do vlasti pokračoval ve vědecké činnosti. Ovlivnil generace studentů a vstoupil do povědomí širší veřejnosti svými přednáškami a publikacemi zejména z oblasti filosofie, etiky a ekologie. Angažoval se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické U Klimenta na Praze 1, kde vedl přednášky, četl ze svých knih a občasně i kázal. 

Působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Akademii věd ČR. Obdržel Cenu Josefa Vavrouška, medaili Za zásluhy a Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Poslední rozloučení spolu s bohoslužbou vděčnosti za životní dílo a četná obdarování Erazima Koháka se koná v neděli 16. února ve sboru ČCE U Klimenta.

Foto: autor: P.matel – vlastní dílo, Erazim Kohák – portrét, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)

10. 2. 2020, 18:19