Aktuality

Duchovní péče ve zdravotnictví dostane jasná pravidla

Sdílet na Facebooku

Zástupci křesťanských církví podepsali důležitou dohodu s ministerstvem zdravotnictví. Je výsledkem dvanáctiletého úsilí a stanovuje parametry duchovní péče v českých zdravotnických zařízeních.

Ve čtvrtek 11. července se v kapli sv. Václava v pražské Thomayerově nemocnici podařilo završit mnohaleté snahy o standardizaci duchovní péče v Česku. Trojstranná dohoda uzavřená mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) představuje historicky významný krok, protože vůbec poprvé stanovuje rámec, pojmy a strukturu pro poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních.

„Duchovní péče hraje navýsost důležitou a nezastupitelnou roli při poskytování zdravotní péče v nemocnici. Zdaleka není určena jen pro těžce nemocné pacienty a seniory, slouží i jejich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. A není ani nutné být věřící, většina lidí v těžké životní situaci cítí potřebu se ze svých problémů vypovídat či s někým důvěryhodným diskutovat o tom, proč existují nevyléčitelné nemoci nebo co se s námi stane po smrti. Proto všichni musí tuto příležitost dostat, pokud o ni projeví zájem. Vždyť dobrá duchovní péče může pomoci podobným dílem jako operace – psychický stav pacienta totiž mnohdy výrazně ovlivňuje průběh a úspěšnost samotné léčby,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a touto cestou vyjádřil své poděkování členům Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví za přípravu trojstranné dohody.

Spolu s ním dohodu podepsal Dominik Duka za ČBK a Daniel Ženatý a Petr Jan Vinš za ERC. „V České republice existuje unikátní spolupráce mezi církvemi v oblastech duchovní služby pro lidi v nestandardních situacích – v armádě, ve vězení nebo v případě hospitalizace. Tato duchovní služba v nemocnicích probíhá na ekumenické bázi, jejím cílem není získávat nové věřící, ale poskytnout duchovní doprovázení každému, kdo o to požádá, nezávisle na jeho církevní příslušnosti nebo nepříslušnosti. Jsem velice rád, že se díky smlouvě s ministerstvem duchovní služba v nemocnicích dostává na pevnější půdu a získává z pohledu církví i z pohledu resortu zdravotnictví jasná a transparentní pravidla,“ dodal generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

Duchovní péči v nemocnici mohou poskytovat výhradně kaplani nebo kaplanky, tedy osoby pověřené církví a společně vyslané ČBK a ERC. Dohoda rovněž upřesňuje statut, pověření a zásady činnosti nemocničního kaplana a stanoví kvalifikační požadavky pro osoby vykonávající tuto službu. Kromě dokončeného vysokoškolského vzdělání tak kandidát na nemocničního kaplana musí prokázat absolvování specializačního kurzu Nemocniční kaplan realizovaného na teologické fakultě. 

Kněží a faráři chodili do nemocnic odedávna. V druhé půlce devadesátých let se s rozvojem hospiců ukázala nezastupitelná role duchovních v paliativních týmech. Duchovní služba v nemocnici slouží pacientům, jejich blízkým i personálu. V našich podmínkách se začala formovat pod vedením MUDr. Evy Kalvínské ve FN Motol. První kurz Nemocniční kaplan proběhl na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007/08. V současnosti působí asi sto čtyřicet kaplanů z deseti církví ve stovce českých nemocnic a hospiců. 

Nemocnice se službou nemocničních kaplanů je možné vyhledat v mapě na stránkách Asociace nemocničních kaplanů www.nemocnicnikaplan.cz. Konkrétní kontakty na nemocniční kaplany jsou rovněž dohledatelné na stránkách Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR www.kaplan-nemocnice.cz.

Zdroj: tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

11. 7. 2019, 17:23