Aktuality

Do nemocnic vyráží noví kaplani

Sdílet na Facebooku

Slavnostní zakončení kurzu Nemocniční kaplan se v pátek 2. června uskutečnilo v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kurz organizovala fakulta ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a s podporou jednotlivých církví v České republice. Úspěšné absolvování je podmínkou pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.

Slavnostní zakončení kurzu Nemocniční kaplan se v pátek 2. června uskutečnilo v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kurz organizovala fakulta ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a s podporou jednotlivých církví v České republice. Úspěšné absolvování je podmínkou pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.

Šestnáct absolventů kurzu se rok školilo na to, aby se stali dobrou součástí nemocničního týmu a zároveň si uchovali svoji jedinečnost. Pacientům, jejich blízkým i zdravotníkům mají přinášet naději. Mnozí věří, že se jim podaří proměnit i nemocniční klima, aby nemocnice byla vnímaná jako místo Boží přítomnosti s přátelskou atmosférou a vztahy, které se vyznačují otevřeností, důvěrou a respektem.

Součástí kurzu byla teoretická výuka, nácvik dovedností a uvědomování si vlastních postojů. Pod vedením zkušených kaplanů absolvovali účastníci praxe ve třech nemocnicích (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a Fakultní nemocnice Olomouc). 

Evangelická teologická fakulta garantovala v rámci celoživotního vzdělávání kurs Nemocniční kaplan již potřetí. Při předávání osvědčení promluvil k absolventům děkan fakulty Jiří Mrázek a garant kursu Ladislav Beneš za hostitelskou fakultu, nemocniční kaplan Ústřední vojenské nemocnice Jan Blažek za Asociaci nemocničních kaplanů, římsko-katolický kněz a řeholník Jan Fatka za absolventy kursu Nemocniční kaplan a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

V blízké době otevře evangelická teologická fakulta další běh tohoto kurzu.

6. 6. 2017, 10:02