Aktuality

Díkůvzdání v Chebu

Sdílet na Facebooku

Při příležitosti rekonstrukce evangelického kostela Pokoje slavil sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu bohoslužbu díkůvzdání.

To, co se v posledních letech v Chebu podařilo, hraničí se zázrakem. Místní evangelický kostel Pokoje byl zachráněn před zchátráním a je uchován pro budoucí generace. Ještě v roce 2017 byly trhliny v tlustých zdech tak široké, že jimi bylo vidět ven, střecha čekala na opravu a omítka, opadávající z fasády, ohrožovala chodce. Díky velké finanční podpoře Evangelické luterské církve v Bavorsku, Města Cheb, Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti a dalších bylo možné obnovit bezpečnou statiku kostela. Důvodem poškození byla mimo jiné častá mírnější zemětřesení v tomto regionu.

V neděli 6. října 2019 byl kostel svému poslání navrácen. Slavnostní bohoslužby díkůvzdání s vysluhováním svaté večeře Páně se konaly dvojjazyčně. Kromě členů místního sboru přišli také členové německého partnerského sboru z Marktredwitzu a regionální biskupka z Bayreuthu Dorothea Greinerová. Ve svém kázání se zabývala pokračující sekularizací společnosti: „Důležité je, abychom byli – ať už v Bavorsku, nebo v Česku – otevřený sbor. ... Naše církve jsou místo, kde lidé dostávají to, co tiší hlad po životě.“ Jako dar sboru předala košík dětských Biblí, které budou sloužit dětem v Chebu.

V druhé části díkůvzdání zazněla varhanní díla, zejména z období baroka. Sbor vzpomněl historii kostela a postup renovace – doposud stojí lešení, všechna práce ještě není dokončena. Synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý připomněl, že se v celé ČCE v současné době přechází na nový model financování, v němž se odpovědnost všech členů stává důležitější, a lidé se učí solidaritě.

V tomto smyslu je možné také pochopit slova, která stojí v němčině na oltáři kostela – „Pokoj s vámi“. Přežila časy, doprovázela všechny návštěvníky během dne díkůvzdání a volají také k odpovědnosti do budoucnosti.

8. 10. 2019, 10:44