Aktuality

Církev československá husitská zahájila rok 100. výročí

Sdílet na Facebooku

Na první adventní neděli 1. prosince 2019 zahájila Církev československá husitská bohoslužbou jubilejní rok 100. výročí od svého historického vzniku.

Adventní bohoslužba, kterou vedl biskupský sbor v čele s patriarchou Tomášem Buttou, se uskutečnila v Husově sboru v Brně na Botanické v přímém přenosu České televize. Kázání pronesl královéhradecký biskup Pavel Pechanec a zazněl zpěv adventních písní v podání Komorního sboru pro duchovní hudbu s uměleckou vedoucí Pavlou Dědičovou a celocírkevním kantorem Zdeňkem Kovalčíkem.

Patriarcha Butta připomněl v poselství k zahájení jubilejního roku cyrilometodějské dědictví, odkaz Mistra Jana Husa, husitství a českobratrství i reformní katolicismus, ze kterého Církev československá husitská historicky vznikla.

Historickými milníky, souvisejícími se založením Církve československé husitské, byl vznik samostatného státu v roce 1918, slavení české vánoční bohoslužby v roce 1919, odhlasování církevních reforem dne 08.01.1920 v Národním domě na Smíchově a vyhlášení Církve československé husitské 11.01.1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Po 100 letech se právě v tomto kostele 11. ledna 2020 od 14.00 hod. uskuteční slavnostní bohoslužba s připomenutím vyhlášení Církve československé husitské v lednu roku 1920. Bohoslužbu povede biskupský sbor Církve československé husitské v čele s bratrem patriarchou za účasti hostů z českého i zahraničního církevního prostředí i z veřejného života.

Církev československá husitská chystá k 100. výročí řadu dalších akcí a shromáždění v průběhu celého roku 2020.

Sté výročí novodobé husitské církve je provázeno mottem: „100 let služby Bohu, 100 let pomoci člověku“ a logem. Součástí loga jsou řecká písmena alfa a omega. „ Alfa značí počátek, omega je konec, závěr, dovršení… Kristus je počátkem i završením všeho, mezi tímto začátkem a výhledem k dovršení všeho v Božím království se nachází i naše cesta Církve československé husitské. Chceme i tento rok začít s Bohem, s Ježíšem Kristem v bdělé modlitbě, pokoře, skromnosti ve střízlivém a kritickém pohledu na sebe sama, ale i s nadějeplným a trpělivým očekáváním. Blaze tomu, kdo doufá v Hospodina!“ (citace ze závěru poselství patriarchy Tomáše Butty z adventní bohoslužby k zahájení 100. jubilejního roku Církve československé husitské. Celé znění poselství patriarchy je uveřejněno na webových stránkách Církve československé husitské www.ccsh.cz)

Zdroj: tisková zpráva CČSH

6. 12. 2019, 19:11