Aktuality

Církev československá husitská zahájila rok 100. výročí

Sdílet na Facebooku

Adventní bohoslužba, kterou vedl biskupský sbor v čele s patriarchou Tomášem Buttou, se uskutečnila v Husově sboru v Brně na Botanické v přímém přenosu České televize. Kázání pronesl královéhradecký biskup Pavel Pechanec a zazněl zpěv adventních písní v podání Komorního sboru pro duchovní hudbu s uměleckou vedoucí Pavlou Dědičovou a celocírkevním kantorem Zdeňkem Kovalčíkem.

Patriarcha Butta připomněl v poselství k zahájení jubilejního roku cyrilometodějské dědictví, odkaz Mistra Jana Husa, husitství a českobratrství i reformní katolicismus, ze kterého Církev československá husitská historicky vznikla.

Historickými milníky, souvisejícími se založením Církve československé husitské, byl vznik samostatného státu v roce 1918, slavení české vánoční bohoslužby v roce 1919, odhlasování církevních reforem dne 08.01.1920 v Národním domě na Smíchově a vyhlášení Církve československé husitské 11.01.1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Po 100 letech se právě v tomto kostele 11. ledna 2020 od 14.00 hod. uskuteční slavnostní bohoslužba s připomenutím vyhlášení Církve československé husitské v lednu roku 1920. Bohoslužbu povede biskupský sbor Církve československé husitské v čele s bratrem patriarchou za účasti hostů z českého i zahraničního církevního prostředí i z veřejného života.

Církev československá husitská chystá k 100. výročí řadu dalších akcí a shromáždění v průběhu celého roku 2020.

Sté výročí novodobé husitské církve je provázeno mottem: „100 let služby Bohu, 100 let pomoci člověku“ a logem. Součástí loga jsou řecká písmena alfa a omega. „ Alfa značí počátek, omega je konec, závěr, dovršení… Kristus je počátkem i završením všeho, mezi tímto začátkem a výhledem k dovršení všeho v Božím království se nachází i naše cesta Církve československé husitské. Chceme i tento rok začít s Bohem, s Ježíšem Kristem v bdělé modlitbě, pokoře, skromnosti ve střízlivém a kritickém pohledu na sebe sama, ale i s nadějeplným a trpělivým očekáváním. Blaze tomu, kdo doufá v Hospodina!“ (citace ze závěru poselství patriarchy Tomáše Butty z adventní bohoslužby k zahájení 100. jubilejního roku Církve československé husitské. Celé znění poselství patriarchy je uveřejněno na webových stránkách Církve československé husitské www.ccsh.cz)

Zdroj: tisková zpráva CČSH

6. 12. 2019, 19:11