Aktuality

Církev československá husitská oslavila své 100. výročí

Sdílet na Facebooku

V chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze sloužil slavnostní bohoslužbu ke 100. výročí Církve československé husitské (CČSH) celý biskupský sbor pod vedením patriarchy Tomáše Butty.

Bohoslužby se účastnili zástupci mnoha církví z české i zahraniční ekumeny, mezi jinými i synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

Jednotlivé části slavnostní bohoslužby ke 100. výročí Církve československé husitské vedli a společně vysluhovali svátost večeře Páně biskupové CČSH. Patriarcha T. Butta ve svém kázání na téma 100 let služby Bohu a 100 let pomoci člověku – motto 100. výročí CČSH – poukázal na to, že právě před 100 lety byla 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše tato církev, vycházející z katolického modernismu, slavnostně vyhlášena. Přihlásila se však k tradici mnohem starší - navázala na učení Jana Husa, utrakvisty a českou reformaci a chápala se jako církev Kristova, sbor Páně.

Propojení obou částí motta vyjádřil patriarcha Butta slovy: "Služba Bohu – to je především liturgie… Současně služba Bohu není jen se podílet na slavnostní liturgii, ale sloužit dobru, pravdě, spravedlnosti a kráse v našem každodenním životě." Zdůraznil dále svobodu svědomí a dobrovolnost, která se v nové církvi od počátku uplatňovala. Zároveň v sobě služba nese i závazek a odpovědnost: "Konat službu Bohu nejde bez sebepřemáhání, bez sebezapření, bez oběti. Konat službu Bohu znamená konat ji, i když to nepřináší žádné osobní výhody," připomněl patriarcha. "Myslet na Boha neznamená zapomenout na člověka. Pomoc druhému má být v pravém slova smyslu nezištná, po vzoru služby Ježíšovy, a může být i skrytá," zaznělo v slavnostním kázání.

Sto let Církve československé husitské zanechalo v novodobých dějinách určitou stopu. Úkol všech křesťanů vidí patriarcha Butta v osobním zviditelňování Kristova přikázání lásky k Bohu a lásky k člověku. "Uprostřed všech našich otázek i určité nejistoty je z Božího slova zcela zřejmé, že církev, která slouží Bohu a pomáhá lidem, má a bude mít vždy před sebou otevřenou budoucnost."

V závěru bohoslužby patriarcha zdůraznil, že svátost přijímání byla vysluhována s hostiemi a také z kalicha vytvořeného umělcem Františkem Bílkem, jenž byl rovněž členem Církve československé husitské. Na konci bohoslužby shromáždění pozdravili předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý a biskup Římskokatolické církve Václav Malý. Bohoslužbu přenášela v živém přenosu Česká televize. 

Po skončení slavnostní bohoslužby účastníci konali průvod k pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, kde pražský biskup David Tonzar pronesl modlitbu a zazněl společný zpěv. Paní Livia Klausová, patriarcha Tomáš Butta a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima následně položili u pomníku květiny a zazněla česká a slovenská státní hymna. Poté byly položeny květiny též u pamětní desky 27 představitelů stavovského povstání, popravených na tomto místě 21.06.1621. Biskup David Tonzar připomenul slova Jana Amose Komenského (1592–1670), jehož výročí připadá také na tento rok.

Slavnostní odpoledne pokračovalo setkáním v Brožíkově sále Staroměstské radnice pod záštitou radní pro kulturu Pražského magistrátu paní Hany Třeštíkové. Zástupci české i světové a evropské ekumeny, zástupci akademického světa, zástupci státní a veřejné správy a zástupci organizací a spolků zde obdrželi z rukou patriarchy Tomáše Butty pamětní medaili k 100. výročí Církve československé husitské. Zazněly zde také pozdravy hostů.

Zdroj: tisková zpráva CČSH; foto: Karel Cudlín/CČSH

16. 1. 2020, 12:46