Aktuality

Český bratr mění po deseti letech šéfredaktorku

Sdílet na Facebooku

Vedení časopisu Český bratr přebírá po Daniele Ženaté nová šéfredaktorka Adéla Rozbořilová.

K 30. červnu opouští své místo dlouholetá šéfredaktorka časopisu Český bratr Daniela Ženatá. Ve vedení časopisu působí od roku 2010, kde vystřídala svého předchůdce Jana Mamulu. Před působením v Českém bratru pracovala také ve školství a v potravinářském průmyslu. Kromě Českého bratra vedla dlouhá léta i mediální a publikační úsek Ústřední církevní kanceláře ČCE.

Během svého působení provedla časopis složitou restrukturalizací i změnou designu a částečnou obměnou rubrik. Náklad měsíčníku se nyní pohybuje kolem 3000 výtisků, obsah časopisu se během desetileté éry rozrostl. D. Ženatá se přípravě časopisu věnovala s velkým nasazením, díky čemuž si odložila i plánovaný odchod do důchodu. Nyní se rozhodla naplno se věnovat rodině a aktivnímu odpočinku.

Na posledním zasedání redakční rady Českého bratra před prázdninovou pauzou se s Danielou Ženatou členové redakce Českého bratra rozloučili a poděkovali za její službu v redakci i v církvi. Byl jí také slavnostně předán symbolický titul emeritní šéfredaktorky. Emeritní šéfredaktorka na oplátku popřála členům redakční rady tvůrčího ducha a zajímavá témata, a novopečené šéfredaktorce potom pracovitý a disciplinovaný autorský tým. 

Ve vedení čaospisu Danielu Ženatou vystřídá Adéla Rozbořilová.

12. 6. 2020, 14:57