Aktuality

Češi se představili na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

Sdílet na Facebooku

V týdnu od 30. srpna do 4. září se ve Wittenbergu ve zvlášť pro výstavu postaveném stanu Luterského světového svazu prezentovala i Českobratrská církev evangelická (ČCE).

Nejvyšší bible světa, panorama středověkého města nebo robot žehnající místo faráře. To byla lákadla Světové reformační výstavy, která ve Wittenbergu připomněla 500. výročí evropské reformace, tedy okamžik, kdy Martin Luther přibil na vrata tamního kostela svých 95 tezí proti odpustkům.

V týdnu od 30. srpna do 4. září se tam ve zvlášť pro výstavu postaveném stanu Luterského světového svazu prezentovala i Českobratrská církev evangelická (ČCE) společně se Slezskou církví evangelickou a. v. (SCEAV). Obě církve společně nabídly neotřelý pohled na českou reformaci, komentované prohlídky dvou výstav, besedy se zástupci církví i Diakonie nebo interaktivní ekologické a hudební programy.

Stan svazu se nacházel v Luthergarten – Lutherově zahradě, v níž jsou zasazeny stromy různých církví. Českobratrskou církev evangelickou tam zastupuje javor zasazený v roce 2011 farářkou Lenkou Ridzoňovou.

Velmi bohatý byl hudební program českého týdne – hudba opakovaně zněla stanem a zvala zájemce dovnitř. Žesťové kvarteto zahrálo koncert pod názvem Brass Impressions i na náměstí v historickém centru Wittenbergu.

Na stejném místě vystupoval také pěvecký sbor ECHO ze Zlína pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Sbor přivítala Margot Kässmann, vyslankyně Evangelické církve v Německu pro výročí reformace, která sama v letech příprav na toto výročí třikrát navštívila Prahu. V momentě, když zazpíval sbor novou skladbu Ladislava Moravetze na motivy Lutherovy písně Hrad přepevný jest Pán Bůh náš, rozezněly se zvony historického městského kostela a orámovaly zpěv hlavními tóny skladby.

Hudbu z dob reformace na historických nástrojích zahrál Tomáš Najbrt v městském kostele. Přitom připomněl, že Jednota bratrská vydávala a využila v renesanční době také německé kancionály.

Přímo ve stanu si návštěvníci se zájmem prohlíželi dvojjazyčnou výstavu o reformaci v českých zemích, kterou vyrobilo Německé kulturní fórum střední a východní Evropy, aby připomnělo, že reformace byla a je dle vlastního sloganu „více než Luther“.

Ve dvou rozhovorech se sešli synodní senior ČCE Daniel Ženatý a biskup SCEAV Tomáš Tyrlík. Mezi jiným při nich zaznělo, že v dnešní době existuje – podobně jako za časů reformace – mnoho strachu. Reformace tak může být inspirací v tom, jak na něj reagovat.

Světová reformační výstava byla zahájena v květnu příjezdem reformačního kamionu, který od loňského roku projížděl Evropou a navštěvoval města spojená s reformací. Skončila 11. září. Týden, kdy se prezentovaly i české církve, byl tematicky zaměřen na péči o stvoření. Proto nabízela Českobratrská církev evangelická také zajímavé ekologické programy pod taktovkou Ilony Mužátkové z poradního odboru pro otázky životního prostředí. Kromě Luterského světového svazu podpořili prezentaci českých církví také Česko-německý fond budoucnosti a německé partnerské církve Českobratrské církve evangelické.

Kromě zahrady a stanu mohli návštěvníci zavítat i na jiné části světové výstavy nebo si prohlédnout Wittenberg. Na tamním nádraží se tyčila nejvyšší bible světa. Sedmadvacet metrů vysoká kniha, která byla z jedné strany potištěna kompletním Lutherovým překladem bible, tvořila zároveň vyhlídkovou platformu nabízející pohled na centrum města. Tato instalace byla jednou ze sedmi „bran svobody“, které propojovaly hlavní osu světové výstavy. Tematicky se jednotlivé části věnovaly duchovnu, kultuře, spravedlnosti a míru, globalizaci nebo mladým lidem. Součástí výstavy bylo 70 pavilonů, pódií, stanů a výstavních míst, kde církve nebo zástupci občanské společnosti představovaly svůj pohled na reformaci.

Dalšími lákadly byla například vyhlídka z ruského kola, loď na jednom z tamních rybníků, která nedávno k italským břehům dopravila 190 uprchlíků, nebo právě kamion, jenž po evropských zemích a vyprávěl příběhy reformace z mnoha měst Evropy.

13. 9. 2017, 13:06