Aktuality

Červená středa – společně za víru a svobodu

Sdílet na Facebooku

Akce Red Wednesday 28. listopadu podpořila celosvětově pronásledované pro víru. Hlavní happening se konal v Praze, ale připojily se sbory a farnosti po celé republice.

Červená středa začala konferencí "Úloha náboženství a církví ve společnosti", na kterou v podvečerních hodinách navázala ekumenická modlitba ve Velké aule Karolina a průvod s červenými svíčkami, který prošel centrem Prahy a zastavil a modlil se u třech červeně nasvícených budov: dvou kostelů a synagogy.

Akce je celosvětová a poprvé se k ní přidala i Česká republika. Pořádala ji Ekumenická rada církví v ČR, Česká biskupská konference a Federace židovských obcí.

Červená středa (#RedWednesday) je den, kdy jsme chtěli společně upozornit veřejnost na pronásledované pro víru. Symbolem akce je červené světlo jako barva krve mučedníků,“ přiblížil akci, která se zrodila ve Velké Británii, generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.

V rámci pražské části akce mj. proběhla konference Úloha náboženství a církví ve společnosti v Karolinu, která byla spojena s představením nové Zprávy o náboženské svobodě (2018) organizace Církev v nouzi. „61% lidí na světě žije v zemích, kde není náboženská svoboda respektována. V 38 zemích na světě byla zaznamenáno závažné porušování náboženské svobody,“ připomněl dnes v Praze Mark von Riedermann z org. Církev v nouzi (ACN Int.). Tajemník Federace židovských obcí referoval o současném antisemitismu. „Situace v oblasti antisemitismu je u nás zcela výjimečná, neboť v české společnosti dochází pouze k ojedinělým případům násilí, především verbálního na internetu. To se bohužel nedá říci o Evropě, to se bohužel nedá říci o situaci ve světě,“ připomněl Kraus. Pavel Pokorný zastupující Ekumenickou radu církví hovořil o nezastupitelné roli církví a náboženství v sociální oblasti, Jan Royt z Univerzity Karlovy se pak ve svém vstupu věnoval umění jako prostředníkovi mezi člověkem a Bohem v rovině jasnosti, integrity a souzvuku z pohledu dějin církevního umění.

Uskutečnila se zde i unikátní křesťansko-židovská modlitba za pronásledované z důvodů víry a svědomí (za účasti rabína Rona Hoffberga z USA, kardinála Dominika Duky a předsedy Ekumenické rady církví Daniela Ženatého), následoval průvod s červenými svíčkami centrem Prahy spojený s nasvícením katolického kostela sv. Havla, husitského kostela sv. Mikuláše a Staronové synagogy. Biskup Václav Malý v úvodu k této poslední části pražského programu zdůraznil, že „povědomí našich židovských a křesťanských obcí o pronásledovaných je třeba prohlubovat, aby vešlo i do každodenních modliteb a náboženská svoboda nebyla samozřejmostí“. Červenou středu potom označil za dobrou příležitost i inspiraci.

Kromě Prahy se zapojila i řada dalších měst. Na sociálních sítích o sobě dal vědět například Daňkovický sbor, který nasvítil svou toleranční modlitebnu rovněž do červených barev. Červené světlo rozsvítili také evangelíci v Husově domě ve Velkém Meziříčí.

Zdroj: tisková zpráva ČBK/cirkev.cz (autorka: Monika Klimentová)

28. 11. 2018, 23:25