Aktuality

Bylo zahájeno jednání synodu ČCE

Sdílet na Facebooku

V odpoledním jednání projednal synod procedurální záležitosti, zvolil členy a náhradníky do různých grémií a vyslechl zprávy z různých oblastí života církve a rozpravy k předloženým zprávám.

Dne 18. května začalo třídenní jednání synodu Českobratrské církve evangelické. Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) ČCE. Schází se jednou ročně. Skládá se ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho synod na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve.

V odpoledním jednání projednal synod procedurální záležitosti, zvolil členy a náhradníky do různých grémií a vyslechl zprávy z různých oblastí života církve a rozpravy k předloženým zprávám.

Jednání pokračovalo večer bohoslužbami s večeří Páně v pražském kostele u Klimenta, při nichž kázal farář a člen předsednictva synodu Miroslav Pfann. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu a nový vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře, slib složil nový ředitel Diakonie a členové správní rady Diakonie, byl vyslán nový učitel do služby učitele teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Poslance synodu pozdravili zástupci domácí i zahraniční ekumény.

Více o synodu najdete na www.synodcce.cz.

18. 5. 2017, 16:25