Aktuality

Bouře kolem divadla

Sdílet na Facebooku

V souvislosti s incidentem během brněnského představení Naše násilí a vaše násilí zveřejňujeme v plném znění reakci Daniela Ženatého pro Lidové noviny ze dne 29.05.2018.

Synodní senior D. Ženatý na zaslané otázky redaktora odpověděl písemně. V Lidových novinách o den později vyšel pouze výňatek z jeho odpovědí. Zveřejněnou formulaci považujeme za vytrženou z kontextu a nešťastným způsobem zavádějící, zejména proto, že byla dána do přímé souvislosti s hnutím Slušní lidé.

Otázky, a odpovědi proto předkládáme v plném, needitovaném znění:

1. Do jaké míry Vás zmíněný výjev pobouřil, či nikoliv?

Daniel Ženatý: Myslím, že to má dvě roviny. Prvá je otázka svobody projevu. V této svobodě, které si vážím a rád ji sám užívám, prostě musím vydržet i to, co se mi nelíbí.

Ten výjev se ovšem podle mne týká mnohem více jiné roviny. Roviny vztahů. Křesťané Ježíše následují, věří mu, mají ho rádi. A tento svůj vztah, svou lásku k němu, netají! Je tedy podle mne ubohé, se cíleně, ne v náhlé emotivní chvíli, ale vědomě dlouhodobě připravovat na to, že tu lásku pošpiním či jinak urazím.

2. Jak tomu výjevu rozumíte? Vnímáte ho jako metaforu, umělecké vyjádření či jen prázdné gesto, jehož jediným smyslem je provokovat?

Daniel Ženatý: Já jsem to neviděl. A ani jsem to moc nesledoval. A proto musím poctivě připustit, že by snad teoreticky o nějakou geniální metaforu, která nakonec k něčemu kladnému směruje, mohlo jít.

3. Máte pochopení či porozumění pro aktivisty, kteří při předvádění inscenace v sobotu vtrhli na jeviště a hru přerušili?

Daniel Ženatý: Chápu, že jsou lidé, kteří nezůstanou klidní, když se někdo vysmívá tomu, koho mají rádi. Ostatně, když někdo bude chladnokrevně a cíleně urážet vaše rodiče, zůstanete klidní?

Ale nešel bych s nimi takto protestovat, protože bych se bál zneužití. Že to někdo postaví proti sobě jako boj křesťanství a islámu. A jsem rád, že je ve světě bezpočet muslimů a křesťanů, kteří spolu nepotřebují bojovat, spolu normálně mluví, a i rádi se mají.

 

Pro doplnění kontextu uvádíme, že představení v brněnském divadle Husa na provázku narušili svým vystoupením členové politického hnutí Slušní lidé (někdejšího Hnutí DOST). Jedná se o uskupení, které Ministerstvo vnitra ČR hodnotí jako pravicově extremistické (viz Souhrnná situační zpráva Ministerstva vnitra ČR za 2. čtvrtletí roku 2017) s personálními vazbami jeho čelních představitelů mj. na neonacistickou a chuligánskou scénu.

Odpověď Daniela Ženatého v žádném případě nenaznačovala jakékoli souznění s tímto kontroverzním uskupením, tím méně pak pochopení pro tyto konkrétní protestující. To totiž nelze bez znalosti jejich motivace a ideového pozadí jejich činu spolehlivě posoudit. 

 

Jakkoli hra Naše násilí a vaše násilí budí kontroverze, vybízí mimo jiné i k dialogu. Nikoli vedenému násilnou formou, přerušováním divadelních představení a pomocí hlasitých a nenávistných politických proklamací a gest. Ale pomocí sebereflexe a zamyšlení. Dovolujeme si v tomto kontextu akcentovat postřeh sociologa Jana Spousty:

„Panuje shoda, že Ježíš nikdy nemohl znásilnit muslimku. Už jen z toho prostého důvodu, že žil 600 let před vznikem islámu. Jistý balkánský autor však nyní takovou scénu předvedl na jevišti. Mluví se proto o lži a urážce křesťanství. Mě jako křesťana mnohem víc uráží a zahanbuje to, co se dělo počátkem 90. let v Bosně. Srbské „křesťanské“ milice tam prováděly genocidu muslimů. Mimo jiné zřídily tábory, kde byly zajaté muslimské ženy systematicky znásilňovány po tisících. Možná, že postava Ježíše v diskutované hře neznamená skutečného Nazaretského. Možná je to jen symbol něčeho jiného.“

30. 5. 2018, 0:13