Aktuality

Biskup Tomáš Holub jednal se synodní radou

Sdílet na Facebooku

V úterý 4. září navštívil plzeňský biskup Tomáš Holub vedení Českobratrské církve evangelické.

Plánovaná návštěva biskupa T. Holuba v ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické se nesla v přátelské atmosféře. Nově zvolený předseda Rady České biskupské konference pro ekumenismus nastínil možná pole společného působení a projevil ochotu do budoucna podporovat vzájemně dobré vztahy napříč církvemi. 

Spolu s představiteli synodní rady ČCE hodnotil spolupráci nejen obou církví na centrální úrovni, ale také na té nejnižší: na úrovni jednotlivých farních sborů a farností, spolupráci konkrétních věřících.

4. 9. 2018, 19:53