Aktuality

Bibliolog: společný výlet do nitra biblických příběhů

Sdílet na Facebooku

S výjimečnou metodou kolektivního výkladu Bible nazvanou „bibliolog“ se mohli seznámit účastníci kurzu v rámci vzdělávací akce projektu Venite.

Pod vedením zkušené německé lektorky Susanne Wolf proběhl v Kutné Hoře v polovině srpna intenzivní výukový týden, během kterého se školili potenciální budoucí lektoři bibliologu.

S. Wolf popsala metodu jako společné rozdmýchávání toho, co stojí mezi řádky. Za samotným textem Písma totiž nacházíme ještě to nepsané: atmosféru, pocity a emoce jednotlivých účastníků biblických příběhů.

Posluchači pod vedením zkušeného moderátora společně čtou text a v určitém momentu vstupují osobně do scény, vžívají se do role aktérů biblického vyprávění a vzájemně sdílí pocity a rozvíjí myšlenky, které se na scéně objevují. Dostávají roli jedné z postav. Mohou být učedníky vysílanými na cestu, tajně pozorujícím celníkem Zacheem, chlapcem, který dětskýma očima nevěřícně sleduje nasycení pěti tisíců, i samotným Ježíšem...

Společné prožívání příběhu a nasvěcování tématu z různých perspektiv jej pomáhá pochopit. Metoda vychází z bibliodramatu, ale je jednodušší a moderátory se mohou stát jak teologové, tak laici. Samotná S. Wolf jako farářka využívá metodu i v rámci bohoslužeb na místě kázání.

Smyslem současného kurzu bylo vyškolení certifikovaných vedoucích, kteří by bibliolog pomohli zavést i v rámci ČCE.

20. 8. 2018, 0:33