Aktuality

Biblické heslo pro rok 2019

Sdílet na Facebooku

"Hledej pokoje a stíhej jej." Žalm 34,15b (Bible Kralická)

Tato výzva připomíná, co současný svět naléhavě potřebuje. Pokoj. Denně jsme konfrontováni s tím, jak nepokoj vytváří napětí, jak nepokoj působí ztrátu naděje, dusí radost, zpochybňuje vděčnost, jak nás vychytrale rozděluje, aniž bychom si byli vědomi toho, co se to vlastně děje, mezi námi, a s námi.

Můžeme se tomu vzepřít. Nikdo nám nemůže zakázat, abychom usilovně pokoj hledali, pídili se po něm, šli za ním, s kralickými pověděno, jej stíhali, seč nám síly stačí, či nestačí. Sestry a bratři, s pokorou, s prosbou o Ducha svatého, o pokoj Boží prosme, hledejme jej a spolehněme na něj.

Jaký je ten pokoj, který Bůh dává? Před šedesáti lety tehdejší synodní senior Viktor Hájek napsal: Takový je Bůh: světlo pronikající každou temnotou. Znalec lidských srdcí. Neskryješ před ním nic, a také nic neomluvíš a nevymluvíš. Věci, o kterých jsi myslel, že jsou dávno zapomenuty, vyjdou najevo a budou souzeny a posouzeny. Ale to zdaleka není všechno! Tentýž Bůh hledí k srdci člověka nejen proto, aby zjistil, co je v něm temného, ale on v něm hledá také každý záblesk pokání a lítosti. (Sbírka kázání 1959)

To je pokoj od Boha, pokoj pro nás. Nemá smysl skrývat, co jsme pokazili a zničili. Má smysl být schopen vyznávat, má smysl být schopen litovat. Pak okoušíme pokoj. Boží pokoj. Pak určitě vykročíme do tohoto roku dobrým směrem. A síla a moc Božího pokoje pronikne do našeho jednání, ovlivní naše myšlení, dá moudrost našemu rozhodování. A ten záludný nepokoj, který vytváří napětí, bude ztrácet svou destruktivní moc.

Milí přátelé, hledejme pokoj Boží, stíhejme jej. Čiňme tak v pevné víře, že on převyšuje všeliký rozum lidský, ba dokonce, že zvládne i hájit naše srdce a naše smysly. V Kristu Ježíši, Pánu našem.

Jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické

Vladimír Zikmund, synodní kurátor

Daniel Ženatý, synodní senior

15. 1. 2019, 9:51