Aktuality

Bernard Martin 1941–2018

Sdílet na Facebooku

Ve věku 77 let zemřel náhle 17. října švýcarský farář a přítel ČCE Bernard Luis Martin.

Po studiích teologie ve Švýcarsku studoval koncem šedesátých let v Praze teologii a bohemistiku a stal se seniorátním vikářem Východomoravského seniorátu. V naší zemi prožil zvraty roku 1968 a nastupující normalizace. Necelé dva roky byl farářem v Přerově. Po odnětí státního souhlasu v roce 1971 odešel zpět do Švýcarska, kde působil jako farář na několika sborech ve francouzsky mluvících oblastech. Oženil se s Češkou Annou Machovou a vychovali spolu čtyři děti. Několik let strávil misijně mezi indiány v Chiapasu v Mexiku, kde využil znalost španělštiny.

Po roce 1989 se do Česka opakovaně vracel a pracoval opět pro Českobratrskou církev evangelickou; svou dokonalou češtinou udivoval mnohé. V letech 2006–2007 vypomáhal jako farář na Vsetíně, další rok pracoval jako misijní pracovník a objížděl evangelické sbory. Zorganizoval také několik výprav českých evangelíků a dalších zájemců do Mexika mezi chiapaské protestanty. V Českobratrské církvi evangelické byl dobře znám pro svůj aktivní přístup k pastorační práci i přátelství, které kolem sebe šířil.

Rozloučení s Bernardem Martinem se konalo 24. 10. ve švýcarském Yverdonu. Za ČCE se jej zúčastnil synodní senior Daniel Ženatý s manželkou a referentka ekumenického oddělení Daniela Hamrová. V krátkém proslovu uvedl D. Ženatý několik osobních vzpomínek na časy, kdy byl Bernard Martin vikářem u jeho otce na Vsetíně, a obývali sousední pokoje na vsetínské faře. Vyzdvihl jeho význam pro celou Českobratrskou církev evangelickou a poděkoval Pánu Bohu za jeho život.

25. 10. 2018, 13:04