Aktuality

70. výročí svěcení žen v Církvi československé husitské

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická ordinuje (tedy povolává do služby farářky) ženy od roku 1953, čímž se stala teprve druhou církví v Československu, kde ženy tuto možnost měly.

Českobratrská církev evangelická ordinuje (tedy povolává do služby farářky) ženy od roku 1953, čímž se stala teprve druhou církví v Československu, kde ženy tuto možnost měly. V současné době tvoří z necelých 220 farářů zhruba čtvrtinu ženy a jejich postavení je rovnocenné s muži. Jen o pár let dřív začala udělovat ženám svěcení Církev československá husitská. Letos si tak její členové připomínají 70. výročí této události.

Husitská církev zřejmě jako jedna z prvních církví v Evropě vysvětila v roce 1947 dvě ženy se stejnými právy a povinnostmi jako měli kněží – muži. V této církvi je vysluhována od roku 1920 svátost večeře Páně pod obojí způsobou i laikům podle příkladu středověkých husitů. K této praxi, vyjadřující jednotu kněží i laiků před Bohem, připojila též rovnoprávné postavení mužů a žen i v církevní službě.

Při příležitosti 70. výročí kněžského svěcení žen v CČSH zve církev na mezinárodní konferenci „Žena vysvěcená“, kterou pořádá Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou ve dnech 23.-24. listopadu 2017 v prostorách fakulty. Cílem konference je zhodnotit vývoj služby žen-duchovních a diskutovat o významu jejich služby v dnešní společnosti. Následovat bude setkání duchovních napříč generacemi a doprovodný program.

Slavnostní bohoslužba k 70. výročí svěcení žen se uskuteční 25. listopadu 2017 od 9:30 v Husově sboru Církve československé husitské v Praze Dejvicích, kde jsou pohřbeni i první tři patriarchové (nejvyšší představitelé) církve. Bohoslužbu povede patriarcha Tomáš Butta společně s emeritní biskupskou Janou Šilerovou.

Husitská církev zřejmě jako jedna z prvních církví v Evropě vysvětila v roce 1947 dvě ženy se stejnými právy a povinnostmi jako měli kněží – muži. V této církvi je vysluhována od roku 1920 svátost večeře Páně pod obojí způsobou i laikům podle příkladu středověkých husitů. K této praxi, vyjadřující jednotu kněží i laiků před Bohem, připojila též rovnoprávné postavení mužů a žen i v církevní službě.

Při příležitosti 70. výročí kněžského svěcení žen v CČSH zve církev na mezinárodní konferenci „Žena vysvěcená“, kterou pořádá Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou ve dnech 23.-24. listopadu 2017 v prostorách fakulty. Cílem konference je zhodnotit vývoj služby žen-duchovních a diskutovat o významu jejich služby v dnešní společnosti. Následovat bude setkání duchovních napříč generacemi a doprovodný program.

Slavnostní bohoslužba k 70. výročí svěcení žen se uskuteční 25. listopadu 2017 od 9:30 v Husově sboru Církve československé husitské v Praze Dejvicích, kde jsou pohřbeni i první tři patriarchové (nejvyšší představitelé) církve. Bohoslužbu povede patriarcha Tomáš Butta společně s emeritní biskupskou Janou Šilerovou.

22. 11. 2017, 15:28