Aktuality

70 let církevní spolupráce – papež navštívil Světovou radu církví

Sdílet na Facebooku

Papež František dnes navštívil ústředí Světové rady církví v Ženevě a setkal se se členy jejího Ústředního výboru. Děje se tak u příležitosti oslav 70 let existence této celosvětové ekumenické organizace.

Jde přitom o historicky třetí návštěvu papeže v této významné církevní organizaci. Po Pavlu VI. (1969) a Janu Pavlu II. (1984) se současný papež stává dalším v pořadí, kteří udělali toto významné ekumenické gesto a podpořili pokračující vzájemnou spolupráci a dobré vztahy mezi církvemi. Kromě členů ústředního výboru Světové rady církví, kde Českou republiku zastupuje Martina Viktorie Kopecká (za Církev československou husitskou) se letošního slavnostního setkání s papežem Františkem účastní i pozvaní zástupci národních ekumenických rad církví – Českou republiku zde tak reprezentuje i generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

Během bohoslužby papež František zmínil, že „Ekumenismus je ‚skvělý podnik ve ztrátě‘,“ uvedl P. J. Vinš na svém facebookovém profilu. Podle papeže je to prý „ztráta v zájmu evangelia, která jde cestou, prošlapanou Ježíšem“. Tedy jakési umenšení sebe sama, svého pojetí, v zájmu toho, aby vyniklo něco, co nás – jednotlivé elementy – dalece přesahuje. S odkazem na verš z Lk 9,24 „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej,“ uvedla tuto výzvu k ekumenismu hlava římskokatolické církve ve svém kázání.

Jedním ze silných symbolů letošního jednání ústředního výboru bylo i setkání mezi křesťany z Jižní a Severní Koreje. Poselství zástupců korejských křesťanů zazněla na plenárním jednání věnovaném otázce jednoty. Ve zvláštní symbolický moment zazpívali v rámci oslav 70 let Světové rady církví křesťané z obou částí rozděleného Korejského poloostrova společně starobylou píseň Arirang, která je považována za jeho neformální hymnu. Delegace severokorejských křesťanů se také setká s papežem. Světová rada církví se této otázce dlouhodobě věnuje. Generální sekretář Světové rady církví Olav Fykse Tveit obě země nedávno navštívil a Jižní Korea byla předtím zvolena i místem posledního valného shromáždění Světové rady církví v roce 2013.

Mottem Světové rady církví je od té doby „Putování za spravedlností a mírem.“ V této věci se její úsilí dobře shoduje s prioritami papeže Františka, který se v řadě svých prohlášení také věnoval otázkám sociální spravedlnosti a ochrany lidských práv. Samotná papežská návštěva na Světové radě církví sestávala z ranní bohoslužby, společného oběda s výkonným výborem a ekumenického setkání v ženevském Ekumenickém centru. V odpoledních hodinách se papež rozloučil s představiteli Světové rady církví a ve výstavním komplexu Palexpo bude slavit mši svatou pro švýcarské katolíky.

Organizace

Světová rada církví vznikla v roce 1948. Ke 147 zakládajícím členům z celého světa se od té doby připojilo dalších více než 200 církví. To z této instituce činí v současnosti největší ekumenickou organizaci na světě, která sdružuje většinu světových anglikánských, evangelických, pravoslavných a starokatolických církvi. Římskokatolická církev není přímo jejím členem, ale úzce s ní spolupracuje skrze svou Papežskou radu pro jednotu křesťanů. K jejich společným projektům patří Komise pro víru a řád nebo i u nás známý a slavený Týden modliteb za jednotu křesťanů. Činnost světové rady církví se neomezuje jen na hledání teologické shody mezi církvemi, ale tato ekumenická organizace se výrazně angažuje také v otázkách lidských práv, boji proti rasismu a ochrany stvoření.

Výročí 70 let existence Světové rady církví je i příležitostí připomenout si největší úspěchy minulosti – mezi ně bezpochyby patří dokumenty Křest – Večeře Páně – Ordinace O povaze, poslání a směřování církve, publikované Komisí pro víru a řád. Tyto dokumenty obsahují nezbytnou teologickou shodu mezi církvemi v nejzákladnějších aspektech křesťanského života, jako jsou křest, eucharistie a duchovní služby. U příležitosti výročí přikročila Komise pro víru a řád také k rozsáhlé digitalizaci svých archivů a dokumentů, což umožní ekumenickým pracovníkům v církvích po celém světě snazší přístup ke zdrojům.

Zdroj (foto i text): Ekumenická rada církví, Petr Jan Vinš

21. 6. 2018, 18:29