Akce - nejbližší události (další můžete nalézt na portálu akcí s možností on-line přihlášení)
23.10

52. Seminář historické společnosti VERITAS

ČCE Pardubice, Sladkovského 638

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý druhý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17. století. Přednášku, po níž bude následovat rozhovor, pronese historik prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 23. října 2021 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

5.11

100 let pěveckého sboru Jeronym

Betlémská kaple na Žižkově

Zveme vás na děkovné bohoslužby - Přijďte a oslavte s námi stoleté výročí Jeronyma působícího při 1. sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově. Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 4/216, 5. listopadu 2021, v 18.30 hodin

5.11 - 7.11

37. Sbormistrovský kurz v Sola gratia

Bystřice pod Hostýnem

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 37. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 5. - 7. 11. 2021 v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Na tomto kurzu se budeme věnovat jak sborové tvorbě, kterou budou dirigovat studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie, tak i nově napsané skladbě pro sbor a klavír na texty tzv. nebeské liturgie z knihy Zjevení. Při závěrečném koncertu, který proběhne 7.11.2021 ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, zazní také výběr z Dvanácti preludií pro klavír, určené jak pro liturgické užívání, tak i pro koncert, které jsem letos dokončil. Zahájení kurzu bude v pátek 5. 11. 2021 v 19:30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 1.920 Kč / osoba. Cena za jeden výtisk skladby „Vidění“ je 100 Kč. Cena na jeden výtisk „Dvanáct preludií pro klavír“ je 50 Kč. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na e-mailovou adresu moravetz@e-cirkev do 31. 10. 2021. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, přání o masitou nebo vegetariánskou stravu, telefon a event. zájem o klavírní sbírku preludii. Odhlášení z kurzu je možné provést do 2. 11. 2021.Na podhostýnské sboropění se opět těší Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické