17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

  Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u...
11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

  Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla...
E-církev.cz
15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u jednotlivých farních sborů Českobratrské církve evangelické (Sbory ČCE >>>). Některé z těchto bohoslužeb zprostředkují svým posluchačům také veřejnoprávní média: Český rozhlas a Česká televize.

Na Velký pátek bude Dvojka Českého rozhlasu od 17:00 hodin vysílat v přímém přenosu velkopáteční liturgii z kostela Českobratrské církve evangelické v Brně – Židenicích, kterou bude sloužit farář Pavel Kašpar. "Při těchto bohoslužbách budou varhany mlčet. Zpěv povede ChraPoT (Chrámové pomocné těleso) pod vedením Petra Šplíchala a Ondřeje Maňáka. ChraPoT je hudební společenství židenického sboru, které vzniklo před 10 lety a často spolupracuji i s církevním kantorem L. Moravetzem," upřesňuje průběh bohoslužeb Pavel Kapšar.

Letošní velikonoční televizní přenos velkopátečních bohoslužeb bude ve stejný čas vysílat také druhý kanál České televize a to z vinohradského farního sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici v Praze. (Více zde >>>).

28.03.2014 15:58

Expertní komise církví ukončila jednání se zástupci ČSSD a ANO a odmítla jejich „výhrady“ k zákonu o majetkovém vyrovnání církví se státem

V listopadu loňského roku zahájila Expertní komise církví ve složení Tomáš Holub, Karel Štícha, Jakub Kříž, Tomáš Kraus, a Petr Grulich jednání s představiteli politických stran ČSSD a ANO, které vyjádřily výhrady k zákonu č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jednání expertních komisí mezi ČSSD, ANO a církvemi dotčenými příslušným zákonem skončilo na žádost církevní komise k 25. březnu 2014.

Politické strany přišly na v pořadí třetí zasedání s požadavky na změnu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, které tlumočila paní Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu ČR, v těchto parametrech:

„Snížení finančních náhrad o 13 mld. Kč, zrušení inflační doložky, revize celého zákona, předkupní právo státu na nemovitý majetek vydávaný podle zákona, účelová vázanost finančních prostředků (80% poskytnutých financí na veřejné účely).“

Zástupci ČSSD nebyli ani po opakovaných výzvách ochotni zveřejnit, jakým způsobem stanovili částku 13 mld., o níž by měly být církve přeplaceny.

Jak uvádí Expertní komise církví ve svém stanovisku na materiál předložený na jednání zástupci ČSSD a ANO, lze jej rozdělit na dvě části:

1) Kapitoly A a D vycházejí z ideologicky determinovaného a deformovaného postoje k církvím a náboženským společnostem a uvádějí zřetelně nepravdivá tvrzení na podporu tohoto postoje.

2) Kapitoly B a C se soustřeďují na porovnání o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se zákonem o půdě (zákon č. 229/1991 Sb.). Ve snaze zdůvodnit ideologicky postavenou premisu „nespravedlivých restitucí“ opomíjejí okolnosti, které této premise odporují (např. jiná konstrukce zákona, znevýhodnění církví oproti fyzickým osobám ve většině parametrů, opomíjení nezemědělských nemovitostí).

Z důvodů, které uvádí ve své reakci, Expertní komise církví všechny uvedené požadavky a „výhrady“ odmítla a zároveň oznámila, že další jednání mezi církvemi a státem by se již nemělo konat na úrovni expertních komisí ohledně změn zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, nýbrž o postavení církví ve společnosti a kooperativní spolupráci se státem. Případným partnerem pro jednání nemají být podle komise politické strany, ale vláda České republiky jako celek.

 

 

Přílohy

19.03.2014 16:26

Jak probíhal Den pro Kubu 2014

Den pro Kubu 2014 pořádaný Českobratrskou církví evangelickou, zahájil v úterý 18. března 2014 na Křížovnickém náměstí v Praze svým slovem synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Poblahopřál také prof. Tomáši Halíkovi k udělení Templetonovy ceny za rok 2014 a předal mu slovo. Halík ve své řeči zdůraznil, že je naší morální povinností podpořit ty, kterým je upírána svoboda a jsou omezována jejich lidská práva. V této souvislosti zmínil také dění na Ukrajině a poukázal na transparent visící z balkonu kostela sv. Salvátora, který vyjadřuje jasné poselství (Hands off Ukraine Putin). Připomněl také, že demokracie je nejen velký dar, ale také velká odpovědnost. Biskup Václav Malý pak požehnal všem přítomným a zhruba padesátihlavý průvod se vydal přes Karlův most do kostela sv. Tomáše na Malé straně.

 

DALŠÍ FOTOGRAFIE >>>

 

Joel Ruml na úvod ekumenických bohoslužeb krátce připomněl vznik hnutí Damas de Blanco na Kubě a spolu s Václavem Malým přivítali všechny přítomné.

V úvodu kázání evangelický farář Pavel Kašpar citoval slova vyřčená ve filmu Vivat Cuba Libre – rapová vzpoura, že „Kuba je rozkládající se vězení, ve kterém funguje jediné: tajná policie“. Zlé zkušenosti ze světa by nás měly vést k zastavení a ke změně postojů, k solidaritě. Boží pokoj, ne falešný mír, kterým se zaštiťovaly a zaštiťují totalitní režimy. Člověk víry má žít s tváří obrácenou ke světu, nemá rezignovat a zlomit nad světem hůl, ale jako Dámy v bílém na Kubě proměňovat svět. Bez každodenního úsilí, bez Krista a jeho pokoje se svět nezmění, řekl ve svém kázání Pavel Kašpar.

Po kázání následovalo pozdravení pokoje mezi všemi přítomnými, kteří následně zapálili svíce a připojili se ke společným přímluvným modlitbám za všechny utlačované a nesvobodné. „Postupné zapalování svící po jednotlivých přímluvných modlitbách bude symbolizovat naši prosbu, aby světlo života osvětlovalo i naše cesty a ukazovalo směr všem, kteří svou naději vkládají v našeho Pána,“ vysvětlila účastníkům bohoslužeb Jitka Klubalová z komise pro Kubu, která celou akci organizovala.

Po ekumenických bohoslužbách následovala v refektáři kláštera sv. Tomáše panelová diskuze nad tématem „Co se mění a co se nemění“. V panelové diskuzi, kterou moderoval Ondřej Juřík z organizace Člověk v tísni, vystoupili biskup Václav Malý, Milan Jakobec, bývalý chargé d'affaires ČR na Kubě a básník Francis Sánchez z Kuby.

Milan Jakobec úvodem šířeji popsal situaci Damas de Blanco a přiblížil situaci kolem propouštění politických vězňů, které se sám na Kubě jako chargé d'affaires účastnil. „Jednalo se spíše o vyhošťování ze země, protože vězni byli odváženi z věznic přímo do připravených letounů mířících do Španělska, a to s celými rodinami,“ popsal Milan Jakobec způsob jednání režimu s nepohodlnými osobami.

Také Václav Malý se setkal s Dámami v bílém a to přes společnost Člověk v tísni. V panelu popsal neuvěřitelnou chudobu obyčejných lidí a přesto ještě větší chudobu v rodinách disidentů. I přes obtížné životní podmínky si ale rodiny vězněných zachovávají odhodlání podporovat své manžele a rodinné příslušníky vězněné režimem. „Šílené jsou také podmínky ve vězení. Voda je vězni k dispozici pouze 10 minut denně na všechno, hygienu i pití a to v 35 stupních ve stínu. Sociální zařízení představuje díra, ze které lezou krysy,“ popsal podmínky ve věznicích Malý. Po nástupu Raúla Castra k moci je šikana nepohodlných osob „sofistikovanější“ a V. Malý ji přirovnal k práci československé normalizační StB: „Jednou vás zavřou na dva dny a propustí, pak na 5 dní, pak vás vyhodí z práce... Nejhorší na tom je ten pocit nejistoty, když už jste ve vězení, tam se toho mnoho nemění, ale ta každodenní nejistota a obava z budoucnosti je nesmírně krutá.“

Francis Sánchez je dle svých slov hlavně básníkem a netouží se podílet na politice a politických změnách, ale okolnosti, kdy jeden z jeho známých odmítl opustit vlast výměnou za propuštění z vězení a odejít do španělského exilu, v něm vzbudily potřebu něco udělat. „Cítil jsem obdiv k tomuto muži a byl jsem na něj hrdý. Napsal jsem o něm článek na svůj blog, na kterém jsem měl možnost občas něco publikovat. Napsal jsem, že by měl být propuštěn a to bez podmínek, protože podmínkou propuštění byl právě odchod do exilu, který je jinou formou smrti,“ řekl dojatý Sánchez. Za tento článek byl obviněn z kontra-revolucionářství a začal být pronásledován režimem. Při otázkách z pléna na to, co může být publikováno a co ne s ohledem na jeho bezpečnost a bezpečnost jeho rodiny, Sánchez řekl, že nejhorší je „mít v sobě policistu, který by ho vnitřně cenzuroval“, to by byla absolutní výhra režimu. Sánchez chce „být transparentní a autentický a upřímný a to i v malém regionálním časopise nebo básních, aby mohl svým dvěma synkům říct: to jsem já a nenosím žádnou masku.“

V panelu dále zaznělo, že blokáda Kuby je spíše vnitropolitickým bojem ve Spojených státech amerických, protože všechny státy OSN kromě USA s blokádou nesouhlasí, Kuba potřebuje větší otevření světu a ke změnám na Kubě by mělo dojít zevnitř Kuby a nikoli ze zahraničí.

Závěr večera, který se nesl v duchu rozhovorů mezi účastníky akce, oživila kubánská hudba v podání tria „Los Cumbancheros.“

autorka fotografií: Daniela Ženatá

 

Více informací o práci komise pro Kubu při synodní radě Českobratrské církve evangelické >>>

 

 

11.03.2014 13:26

Celocírkevní kazatel pro české sbory ve východní Evropě sleduje situaci na Ukrajině

Celocírkevní kazatel pro české sbory ve východní Evropě Petr Brodský velmi pozorně sleduje vývoj na Ukrajině. „Situace je to velmi nepřehledná a zřejmě politicky složitá. Jsem ve spojení s krajany v Bohemce, Veselynivce i Pervomajsku. Velmi potěšující a povzbuzující jsou shromáždění, která se v církvi konají na podporu – duchovní, modlitbou i materiální. Informoval jsem je i o páteční bohoslužbě ČCE v Děčíně, kam byli k „Modlitbě za Ukrajinu“ pozváni všichni, kteří nejsou lhostejní k osudu ostatních,“ říká Petr Brodský.

Koncem března celocírkevní kazatel pro české sbory ve východní Evropě navštíví sbory ve Veselynivce, Bohemce a Pervomajsku a cituje autentický pozdrav, který napsal bratr Miloslav Jančík z Pervomajska: „Vítáme vás. Mockrát děkujeme za to, že razem s námi přežíváte ty smutné časy na Ukrajině. Je to moc strašné tím, že dva blázni celý svět drží ve strachu. A také ti chudí lidé nemají svou tvrdou politickou pozici k tomu všemu co se děje. I proto jeden druhému nadávají a nechtějí hlavně rozumět, že vládu která krade i brečí třeba změnit. Máme naději že to půjde k lepšímu a těšíme se na Vaši návštěvu a spolu se pomodlíme za Ukrajinu a rádi budeme tomu. Od všech pozdrav. Miloslav Jančik.

 

26.02.2014 13:13

Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc Ukrajině

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc Ukrajině. V průvodním dopise oslovili farní sbory Českobratrské církve evangelické, ale i širokou veřejnost synodní kurátorka Lia Valková a synodní senior Joel Ruml:

 

"Milé sestry a milí bratři,

dovolte nám, abychom Vás informovali o situaci na Ukrajině a upozornili na aktuální potřeby obyvatel Kyjeva a západní Ukrajiny.

Nyní se Kyjev vzpamatovává z nejkrvavějších dnů své novodobé historie. Vývoj situace je nejistý, ač se na zprostředkování dialogu mezi znesvářenými stranami podílejí zástupci evropských zemí a parlament zrušil některé kontroverzní zákony. Vyřešení hluboké a nebezpečné politické krize v zemi bude trvat dlouhou dobu.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci (SHRP) je v kontaktu s luterským sborem Svaté Kateřiny, který sídlí v centru Kyjeva. Tento sbor aktivně pomáhá zraněným lidem z Majdanu, poskytuje ošetření, jídlo, pokrývky. Velmi by uvítali pomoc z naší strany, zejména finanční prostředky na přímou pomoc zraněným a potřebným a také na podporu rodin, jejichž členové zahynuli během střetů nebo byli zraněni. Sbor bude podporovat potřebné rodiny individuálně a adresně.

Synodní rada ČCE vyčlenila z fondu sociální a charitativní pomoci 200 000,- Kč na okamžitou pomoc Ukrajině a vyhlašuje dobrovolnou sbírku. Výtěžek sbírky bude použit na doplnění tohoto fondu, prostředky převyšující zmíněnou částku budou taktéž odeslány luterskému sboru Svaté Kateřiny v Kyjevě. Administraci výtěžku této sbírky svěřujeme Diakonii ČCE – SHRP, které bude spolupracovat s kyjevským luterským sborem Svaté Kateřiny. SHRP se zavazuje informovat synodní radu i sbory o efektivním vynaložení shromážděných darů.

Doba trvání sbírky je do 20. března 2014.

Číslo účtu, kam sbírku zasílat, je: 478496703/0300

Variabilní symbol: 911707 (k var. symbolu je možné přidat čtyřmístné evid. číslo farního sboru)

Milé sestry a milí bratři, touto sbírkou vyjadřujeme svou solidaritu s lidmi, kteří zápasí o demokracii a svobodu, a ve svém úsilí potřebují podporu."

 

Lia Valková, synodní kurátorka

Joel Ruml, synodní senior

 

 

22.02.2014 15:57

K situaci na Ukrajině

Jsou chvíle, kdy nelze volat po pokoji a ke klidu. To v takových chvílích, kdy státní režim pronásleduje své nespokojené občany, bije je, mučí a bezostyšně zabíjí. Nelze být potichu, když se státní moc chová jako gangsterská organizace. Proto podporujeme demokratické síly na Ukrajině a mladé lidi, kteří zápasí o svobodu, demokracii a takové zřízení státu, kdy bude panovat spravedlnost, odpovědnost, právo a ohled na občany, kteří smýšlejí jinak než ti, kteří jsou právě u moci. Tohoto zápasu ukrajinských lidí si vážíme. Stojíme při nich svými modlitbami.

Současně spolu s Diakonií naší církve intenzivně hledáme způsob, jak postižené zemi pomoci i hmotně. Informaci o sbírce pošleme do sborů v nejbližších dnech.

Modleme se v našich shromážděních, i osobně, za nalezení dobré cesty ze současné ukrajinské krize, modleme se za všechny zraněné a blízké těch, kdo v kyjevských bojích zemřeli.

Prosíme všechny, kdo znají moc a krásu svobody, aby ji ukrajinskému lidu přáli, a hledali, jak pomoci těm, kdo o politickou svobodu na Ukrajině zápasí.

 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

 

 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít